Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.11.2016
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta korvaa valtakunnallisen vammaisneuvoston
 

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että uusi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Se korvaa nykyisen valtakunnallinen vammaisneuvoston.

Muutos liittyy vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen toimeenpanoon Suomessa. Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden neuvottelukunnasta annettiin 3. marraskuuta. Samalla kumottiin asetus valtakunnallisesta vammaisneuvostosta.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä yleissopimuksen mukaisena koordinaatiojärjestelmänä. Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä. Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat eri ministeriöitä sekä niiden lisäksi ainakin vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan, alue- ja paikallishallintoa sekä työmarkkinajärjestöjä. Muista jäsenistä vähintään viiden on edustettava vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan. Vammaiset henkilöt tai heidän omaisensa nimetään vammaisjärjestöjen esityksestä.

Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2019 huhtikuun loppuun.


   

 
Takaisin