Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

10.8.2011
Väitös: Erityisopetuksen laatu vaihtelee koulujen välillä
 

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 10.8.2011

Väitös
pe 19.8.2011 klo 12, Seminaarinmäki, Villa Rana, Blomstedtin sali


Erityisopetukseen ollaan tyytyväisiä
KM Erika Puron erityispedagogiikan väitöskirjan ”Peruskoulun erityisopetuksen laatu oppilaiden, huoltajien, koulunkäyntiavustajien, opettajien ja rehtorien arvioimana” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jarkko Hautamäki (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Simo Vehmas (Jyväskylän yliopisto).

Erika Puro tutki väitöskirjassaan peruskoulun erityisopetuksen laatua erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden, heidän huoltajiensa, koulunkäyntiavustajiensa, opettajiensa ja rehtoreidensa näkökulmasta.

 

Erityisopetus koetaan hyvälaatuiseksi
Tutkimustulokset osoittivat erityisopetuksen laadun pääsääntöisesti hyväksi. Arvioijat kohdistivat erityisopetukseen korkeita odotuksia, mutta olivat myös tyytyväisiä siitä saatuihin kokemuksiin. Vaikka odotukset kohosivat kokemuksia korkeammiksi, oman koulun erityisopetukselle annettiin arvosanaksi 8.

Parhaiten toimiviksi osa-alueiksi arvioitiin oppilaiden kouluviihtyvyys, oppimistulokset, opetus ja yhteistyö. Kunnan tuen sekä opetustilojen ja -välineiden osalta laatu oli heikompaa.

 

Laatu vaihtelee koulujen välillä
Erityisopetuksen laatu näyttäytyi eri ryhmien näkökulmista erilaisena. Odotukset olivat yhdenmukaisempia ryhmien välillä kuin kokemukset. Esimerkiksi oppilaat kokivat oman kouluviihtyvyytensä huomattavasti paremmaksi kuin mitä muut arvioitsijaryhmät olettivat sen olevan. Tytöt viihtyivät koulussa paremmin kuin pojat ja alaluokkien oppilaat paremmin kuin yläluokkien oppilaat.

Erityisopetuksen laatu vaihteli koulujen välillä. Eniten vaihtelua löytyi opetustilojen ja -välineiden, kunnan tuen, henkilöstön sekä koulun arvopohjan osa-alueilla. Näissä koulujen väliset erot selittivät jopa 16-31 prosenttia arviointien systemaattisesta kokonaisvaihtelusta.

Tutkimus toteutettiin Opetushallituksen ja Jyväskylän täydennyskoulutuskeskuksen koordinoiman LATU-hankkeen (2002-2004) yhteydessä. Erityisopetuksen laatua mitattiin odotusten ja kokemusten vastaavuutena kymmenen koulun arkeen liittyvän osa-alueen avulla.

 

Lisätietoja:

Erika Puro
puhelin 0400 413 418
sähköposti erika.puro@jyu.fi

Tiedottaja Liisa Harjula,
puhelin 050 310 9972,
sähköposti tiedotus@jyu.fi

 

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, no 417. ISSN 0075-4625; 417, ISBN 978-951-39-4380-6 (nid.) Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä,
puh. (014) 260 3487, myynti@jyu.fi.
Väitöskirja julkaistaan myös pdf-muodossa, ISBN 978-951-39-4384-4 (PDF).

Erika Puro on valmistunut 1997 kehitysvammaistenohjaajaksi ja 2000 kasvatustieteiden maisteriksi. Puro on työskennellyt 1990-luvulla erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä. Viimeisen kymmenen vuoden ajan hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa assistenttina, tutkijaopiskeljana, tutkijana ja tohtorikoulutettavana.


 
Takaisin