Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

24.10.2016
Tukiliiton liittohallituksen kokous 16. - 17.9.
 

Tämä on tiedote Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen päätöksistä. Tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.


Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Liittohallituksen kokous 16. - 17.9.2016

Liittohallitus päätti, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttamisen tueksi perustetaan työntekijävetoinen työryhmä, jonka jäseninä on eri alueilla sote-uudistuksessa mukana olevia tai siitä kiinnostuneita yhdistystoimijoita. Työryhmän tehtävänä on kerätä tietoa uudistuksen vaikutuksista ja tuottaa tietoa ja materiaalia tukiyhdistysten ja -piirien vaikuttamistoiminnan tueksi.

Hallitus kuuli esittelyn sote- ja maakuntauudistusta koskevan lakipaketin esitysluonnoksesta ja kävi evästyskeskustelun liiton lausunnon valmistelun tueksi.

Hallitus kävi linjakeskustelun siitä, rohkaistaanko jäsenistöä lähtemään mukaan kunnallispolitiikkaan kuntavaaleissa ja muissa vaaleissa, ja viestiikö liitto ehdokkaista. Linjattiin, että Tukiliitto voi rohkaista jäseniä lähtemään ehdokkaaksi vaaleissa ja julkaista vaaleissa ehdokkaina olevien jäsenten nimiä.

Liittohallitus kävi läpi liiton talousarvion toteumaraportin ja maksuvalmiussuunnitelman. Hallitus päätti Tukiliiton rahastojen seuraavan vuoden käyttösuunnitelmasta ja hyväksyi talousarvion vuodelle 2017.

Käsiteltiin avustushakemukset Raha-automaattiyhdistykselle.

Liittohallitus päätti, että Kehitysvammaisten Tukiliitolle haetaan rahankeräyslupaa kahdeksi vuodeksi ajalle 1.4.2017 – 31.3.2019. (Nykyinen lupa on voimassa 31.3.2017 asti).

Keskusteltiin liiton järjestörakenteen ja päätöksentekomallin uudistamisesta. Hallituksen valmistelutyöryhmä on valmistellut järjestörakenteen uudistuksia ja pitänyt kaksi työpajapäivää. Kokouksessa puheenjohtaja piti aiheesta alustuksen ja asiaa käsiteltiin parityöskentelynä perjantain kokouksen jälkeen. Valmisteleva työryhmä jatkaa uudistuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin liittohallituksen kokousajankohdat vuodelle 2017:
3. – 4.2. Tampere;
31.3. – 1.4. Tampere;
19.5. Rovaniemi;
22. – 23.9. Lahti;
10. – 11.11. Oulu;
8. – 9.12. Tampere (paikkakunnat alustavia).

 

Kokouksessa merkittiin tiedoksi ilmoitusasioina muun muassa:

- Tampereen ensi- ja turvakoti ry irtisanoi vuokraamansa tilan vuokrasuhteen.
- Hallituksessa aloittaa vuoden 2017 alussa kaksi uutta jäsentä, Heikki Suvilehto ja Sirkku Lappalainen-Ruppa.
- Suomi sitoutui YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimukseen 10.6.2016
- Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi ja rekisteröi 23.8.2016 liittokokouksen tekemät sääntömuutokset.
- Hallitus antoi kesällä esityksen hankintalain muuttamisesta.
- Teemaviikko on 1. - 7.12.2016. Teemaviikolla nostetaan esiin ihmisoikeuksia. Teemaviikon tukien hakuaika on lokakuun loppuun asti. Tuen antavat Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Teemaviikon tukitili täydentyy lahjoituksilla.

Lisää tietoa:
toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 900

 


Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1883

 

 
Takaisin