Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

17.10.2016
Omaishoitolain muutoksista kuntainfo: tarkoitus tukea omaishoitajien jaksamista
 

Omaishoidon tuesta annettuun lakiin tuli 1.7.2016 voimaan useita muutoksia, joiden soveltamisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi viime viikolla kuntainfon 6/2016.

Lakimuutoksilla on tarkoitus ennen kaikkea tukea omaishoitajien jaksamista. Niillä annetaan kaikille sopimusomaishoitajille lakisääteisiä vapaapäiviä sekä velvoitetaan kunta järjestämään omaishoitajille valmennusta ja muuta koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Sosiaalihuoltolakiin otettiin samalla säännökset vapaista. Kunta voi harkinnanvaraisesti järjestää vapaapäiviä niille sitovaa omaishoitotyötä tekeville omaishoitajille, jotka eivät ole tehneet omaishoitosopimusta.

Oikeus vapaaseen porrastettu
hoidon sitovuuden mukaan

Kaikkien sopimusomaishoitajien lakisääteistä vapaaoikeutta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.7.2016. Sopimusomaishoitajien oikeus vapaaseen on jatkossa porrastettu hoidon sitovuuden mukaan. Vapaaoikeus on aina vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti, mutta lain mukaisissa ympärivuorokautisesti tai päivittäin sitovissa omaishoitotilanteissa vapaaoikeus on entiseen tapaan kolme vuorokautta per kuukausi.

Aiemmin kolme kuukausittaista vapaavuorokautta saaneet omaishoitajat ovat siten myös muutosten jälkeen oikeutettuja kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, ellei hoidon sitovuudessa ole tapahtunut muutoksia.

Vaikka omaishoitosopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma ehdittäisiin tarkistaa vastaamaan uusittua lakia vasta myöhemmin, oikeus lain mukaisiin vapaisiin on syntynyt jo 1.7.2016 lukien. Kuntien on kuntainfon mukaan syytä laatia ohjeistukset siitä, miten ennen sopimuksen tarkistamista kertyneet vapaat voi pitää takautuvasti.

Sijaishoidon järjestämistapoja
monipuolistettava

Kuntainfossa korostetaan omaishoidon vapaiden osalta myös kunnan velvollisuutta järjestää hoidettavan hoito vapaiden aikana yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa suunniteltavalla yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeisiin sopivalla tavalla. Hoito järjestetään lähtökohtaisesti avohuollon palveluna, ja laitoshoitoa tulee käyttää vain silloin, kun vapaan aikaisen hoidon järjestäminen ei hoidettavan tarpeiden takia ole muutoin käytännössä mahdollista.

Kuntien tulee siis monipuolistaa sijaishoidon järjestämistapojaan. Tätä pyritään edistämään esimerkiksi STM:n I&O-kärkihankkeella (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -hanke). Hankkeen maakuntakierroksen yhteydessä esitellään joillain kuntainfon lopussa mainituilla paikkakunnilla myös näitä kesällä voimaan tulleita lakimuutoksia.

STM:n kuntainfossa korostetaan, että omaishoitoa ja perhehoitoa kehittämällä on tarkoitus tukea kotona asumista ja korvata muuta, kalliimpaa hoitoa, ja siten pienentää kuntien kustannuksia. Omaishoitoa tukevien palvelujen ja perhehoidon kehittämiseen on varattu lisämäärärahaa. Vuodesta 2018 alkaen omais- ja perhehoidon kehittämisen lisämääräraha kunnille on vuosittain 95 miljoonaa euroa.

Omaishoitolain muutoksia koskeva kuntainfo löytyy tämän asiasta STM:n nettisivuilla julkaistun uutisen lopusta:
stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-omaishoitoa-koskevaan-lainsaadantoon-muutoksia-1-7-2016-alkaen

 

 

 
Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1880

 

 
Takaisin