Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

14.10.2016
Selvitysmies Könkkölän raportti: Vammaispalvelujen vaihtoehtoiset säästöt
 

Selvitysmies Kalle Könkkölä on tänään 14.10. julkaissut ehdotuksensa vammaispalveluiden vaihtoehtoisiksi säästöiksi. Könkkölän tavoitteena on ollut löytää sellaisia säästöjä, jotka eivät laske palvelutasoa. Selvityksessä pyritään vähentämään turhaa hallintoa ja etsimään vaihtoehtoisia toimintamalleja toteuttaa palveluita. 

Kaksi selvästi suurinta säästökohdetta ovat invalidivähennyksen poisto (32 miljoonaa euroa) ja liikkumisen tuki. Könkkölä ehdottaa, että vammaispalvelulain liikkumisen tuen ulkopuolelle rajattaisiin sellaiset henkilöt, joiden toimintarajoite ja vaikeus käyttää julkista joukkoliikennettä johtuu pääosin korkeasta iästä.

Könkkölä ehdottaa myös liikkumisen tukeen vaihtoehtoisia toimintamalleja, kuten liikkumistaidon ohjausta, kuljetuspalveluihin liittyvää asiointiapua ja  henkilökohtaista budjettia liikkumiseen tukeen. Könkkölä ehdottaa myös uudistusta kuljetuspalveluiden järjestämiseen, jotta nykyiset matkat voitaisiin toteuttaa tehokkaammin ja järkevämmin.

Selvitysmies tekee lisäksi ehdotuksia liittyen vammaislainsäädännön jatkovalmisteluun. Yksi merkittävistä ehdotuksista on se, että valmennus ja tuki -palvelu otettaisiin osaksi uutta vammaislainsäädäntöä vammaislakityöryhmän ehdottamalla tavalla.

Selvitysmiehen ehdotukset otetaan huomioon vammaislainsäädännön jatkovalmistelussa. Niitä arvioidaan muun muassa lainsäädännön kokonaisuudistukselle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida otakantaa.fi -kyselyssä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote Kalle Könkkölän selvityksestä:
stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitysmies-konkkolalta-useita-ehdotuksia-vammaispalvelujen-vaihtoehtoisiksi-saastoiksi

Selvitysmiehen raportti valtioneuvoston sivuilla:
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75554

Ota kantaa selvitysmiehen ehdotuksiin:
www.otakantaa.fi/…/h…/110/osallistuminen/225/kysely/

 

Lain uudistustyöhön uutta vauhtia

Vammaislainsäädännön uudistustyö pääsee nyt täydellä vauhdilla käyntiin, kun lain valmistelijoilla on käytettävissä Könkkölän vaihtoehtoiset säästöehdotukset. Lakiluonnos on tarkoitus saada ensi keväänä valmiiksi niin, että siitä voidaan järjestää lausuntokierros. Lain on suunniteltu tulevan voimaan 2019. 

Vammaislainsäädännön valmistelua tehdään ministeriössä virkatyönä, mutta valmistelijat tekevät yhteistyötä monien eri asiantuntijatahojen kanssa. Torstaina 13.10. järjestettiin työkokous, jossa keskusteltiin pyöreän pöydän ympärillä itsenäiseen suoriutumiseen liittyvästä tuesta.

Tilaisuudessa keskusteltiin teemaan virittävien puheenvuorojen pohjalta erityisesti henkilökohtaisesta avusta ja valmennuksesta ja tuesta. Molemmat palvelut ovat erityisen merkittäviä itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden  sekä omien voimavarojen käyttöön saamisen kannalta.

Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula esitteli tilaisuudessa valmennuksen ja tuen pykäläesityksen. Hän korosti sen merkitystä joustavana palveluna, jolla voidaan vastata monenlaisiin avun ja tuen tarpeisiin. 

Itsemääräämisoikeuteen ja osallisuuteen pitää olla yhdenvertainen oikeus toimintarajoitteiden laadusta riippumatta.  Siksi uuden lain pitää varmistaa yhdenvertainen vahva oikeus yksilöllisten tarpeiden mukaisiin monipuolisiin palveluihin.

Voit seurata vammaislainsäädännön uudistuksen tilannetta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:
stm.fi/vammaislainsaadannon-uudistus

Diaesitys (pdf):
Valmennus ja tuki – millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan?
Sirkka Sivula, johtava lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Säätytalo 13.10.2016

 

 
Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1879

 

 
Takaisin