Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

1.9.2016
Sääntömuutos voimassa: Tukiliitto uudistui ja avautui
 

Tukiliiton säännöissä määritellään liiton tarkoitus ja kohderyhmä uudella tavalla. Liittokokouksen keväällä linjaamat sääntömuutokset on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa ja ovat nyt voimassa.

Tarkoituspykälän uuden muotoilun mukaan Tukiliitto on valtakunnallinen, jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Tukiliiton kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.

Uuden muotoilun taustalla on muun muassa diagnostiikan muuttuminen aiempaa hitaammaksi ja tarkemmaksi. Kehitysvammadiagnoosin tilalle ja rinnalle on tullut paljon muita määritteitä, joilla viitataan samankaltaiseen tuen tarpeeseen. Tämän vuoksi Tukiliiton kohderyhmää ei enää haluta määritellä vain yhden diagnoosin kautta.

”Sääntömuutoksella liitto uudistaa identiteettiään ja avautuu laajemmalle yhteiskuntaan”, linjaa Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman

”Toisaalta voi ajatella, että muutoksessa on kyse jatkuvuudesta, halusta seurata aikaa sekä todeta jo tapahtunut muutos. Muutoksen vaikutuksia voimme arvioida tarkemmin vasta vuosien päästä.”

Hän uskoo, että uudelleen kirjoitettu tarkoitus ja perustehtävä luovat aiempaa paremman pohjan tulevaisuuden toiminnalle ja jäsenhankinnalle.

Uuden muotoilun mukaan Tukiliiton tarkoituksena on

  • edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista
  • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta kaikissa elämänvaiheissa sekä
  • edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen elämään toteutuvat.

 

Uudet muotoilut ja Tukiliiton säännöt kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:
www.kvtl.fi/fi/tukiliitto/mika-on-kehitysvammaisten-tukiliitto/tukiliiton-saannot/

 

 

 
Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1847

 

 
Takaisin