Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

8.8.2016
Omais- ja perhehoitajia koskevaan lainsäädäntöön muutoksia
 

Omais- ja perhehoitajia koskevaa lainsäädäntöä on muutettu. Jatkossa kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saavat vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa samoin edellytyksin kuin nykyisinkin. Vapaat voi myös käyttää useassa osassa aiempaa joustavammin.

Kunnille tulee velvollisuus järjestää omaishoitajille tarvittaessa myös valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Perhehoidossa hoidettavien enimmäismäärä nousee kuuteen

Perhehoidossa hoidettavia voi olla jatkossa enintään kuusi, jos hoitopaikassa asuu vähintään kaksi hoitajaa, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Päätoimisesti perhehoitajana toimivalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi. Muut kuin päätoimiset perhehoitajat ovat oikeutettuja tarkastukseen tarvittaessa.

Perhehoidon vähimmäispalkkio nousee vähintään 775 euroon kuukaudessa. Perhehoitajille tulee oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa. Nykyisin heillä on oikeus vähintään yhteen vapaaseen arkipäivään kuukaudessa.

Muutokset tulivat voimaan 1. 7.2016. Omaishoitajien valmennusta koskevaa säännöstä sovelletaan 1.1.2018 alkaen.


Lue lisää STM:N sivulta
Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

 

Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1830
 

 
Takaisin