Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

1.7.2016
Ota kantaa sote- ja maakuntauudistusta koskeviin lakiluonnoksiin
 

Hallitus julkisti 29.6.2016 lakiluonnoksia, joilla on tarkoitus toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä perustaa uudet maakunnat. Paketti koostuu useista laeista, jotka ovat vielä luonnoksia.

Luonnoksia voi kommentoida Ota kantaa -sivulla. Osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua on julkaistu taustamuistioita, joissa arvioidaan valmisteilla olevien lakien vaikutuksia eri näkökulmista. Taustamuistioihin voi tutustua valtiovarainministeriön sivulla

Kehitysvammaisten tilanteesta todetaan seuraavaa:
- Suomessa on arviolta n. 40 000 kehitysvammaista henkilöä. Vammaispalveluiden kokonaiskustannukset ovat n. 1,5 miljardia euroa, josta n. puolet muodostuu asumispalveluista. Henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, työllistämistoiminta ja laitospalvelut muodostavat kukin n. 200 miljoonaa euron kustannukset. Vammaispalveluiden järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaavat pääosin kunnat.

- Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi (2010) ja Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta (2012) ovat asettaneet tavoitteeksi vammaisten laitoshoidon purkamiseksi. Laitoshoidon purkaminen ei ole kuitenkaan edennyt tavoitteiden mukaisesti. Laitoksissa olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt, mutta vuonna 2014 laitoksissa oli yli 1 000 pitkäaikaisasiakasta ja kokonaishoitopäivät laitoksissa olivat n. 50 000 vuorokautta.

- Keskeisin kehittämiskohde on laitoshoidon purkaminen. Tässä keinoina ovat mm. asuntojen hankkiminen sekä lähiyhteisön palvelujen kehittäminen. Tämän edellytyksenä on se, että tulevien asukkaiden tarpeet ovat tiedossa ennen kuin uusien asuntojen suunnittelu käynnistetään.

- Lievästi kehitysvammaisten asumiseen ja tukeen kehitetään erilaisia uusia palveluratkaisuja. Ratkaisujen avulla on mahdollista vähentää säännöllisen tuen määrää ja toisaalta laajentaa tuetun asumisen asiakaskuntaa myös hieman enemmän tukea tarvitseviin. Uudet palveluratkaisut voivat perustua esimerkiksi: kuvapuheluyhteyden ja muun teknologian hyödyntämiseen, sosiaaliseen isännöintiin ja yhteisölliseen asumiseen, tuetun asumisen, kotihoidon ja henkilökohtaisen avun kombinaatioratkaisuihin, kotihoidon hyvien käytäntöjen soveltaminen tuettuun asumiseen ja henkilökohtaiseen budjetointiin.

- Lisäksi taustaselvityksen mukaan ”Harvinaisten sairauksien diagnosoinnin ja hoidon ja erityisryhmien, kuten hengityshalvauspotilaiden ja haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten henkilöiden palvelukokonaisuuksien laatu ja monipuolisuus voidaan varmistaa paremmin, kun ne järjestetään väestöpohjaltaan riittävän laajalla alueella.”

Kysely on avoinna Ota kantaa -sivulla:
www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/71/


   

 
Takaisin