Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

10.6.2016
Ihmisoikeuskeskus: vammaisten henkilöiden oikeudet eivät toteudu Suomessa
 

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut selvityksen vammaisten henkilöiden pääsystä oikeuksiinsa. Selvityksen mukaan vammaisten henkilöiden oikeudet eivät toteudu Suomessa asianmukaisella tavalla. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astuu Suomen osalta voimaan tänään.

Selvitys perustuu Ihmisoikeuskeskuksen syksyllä 2015 tekemiin haastatteluihin vammaisjärjestöjen lakimiesten ja muiden neuvontaa antavien järjestötyöntekijöiden kanssa. Haastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa kentällä tarjottavaa, viranomaispalveluita täydentävää neuvontaa ja samalla kerätä tietoa vammaisten henkilöiden arkipäivässään kohtaamista haasteista.

Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla tänään julkaistu selvitys nostaa esiin kuusi keskeistä yleistä ongelmaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa. Vammaisjärjestöjen mukaan puutteita on muun muassa

  • vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluissa ja
  • tiedon esteettömyydessä,
  • sähköisissä palveluissa ja
  • tiedonsaannissa sekä
  • liikkumisessa ja
  • kuljetuspalveluissa.

Huolta herättävät myös palveluiden kilpailutus ja yksityistäminen sekä julkisen talouden säästöpaineet ja viranomaisten neuvontavelvollisuuden toteutuminen.

Lisäksi vammaisten henkilöiden

  • osallisuus,
  • yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja
  • mahdollisuus vaikuttaa oman elämän valintoihin

eivät tällä hetkellä toteudu siten, että vammaisilla henkilöillä olisi edellytykset toimia yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus voi toimia yhtenä avaimena selvityksessä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Yleissopimus astuu Suomen osalta voimaan 10.6.2016. Se takaa vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet.

Yleissopimuksen osapuolten tulee nimetä itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan sopimuksen täytäntöönpanoa. Suomessa tätä tehtävää hoitaa Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio, jonka muodostavat Ihmisoikeuskeskus, sen ihmisoikeusvaltuuskunta sekä eduskunnan oikeusasiamies.

Vammaisten henkilöiden pääsy oikeuksiin: vammaisjärjestöjen neuvontapalvelut -selvitys
on luettavissa Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla. Selvitystä varten haastateltiin myös Tukiliiton lakineuvonnan edustajaa.

 

Lisätietoja antaa:
Sirpa Rautio
johtaja
Ihmisoikeuskeskus
sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi 
puh. 09 432 3780

 

Lähde: www.ihmisoikeuskeskus.fi 10.6.2016

 

 


Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1813

 

 
Takaisin