Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

30.5.2016
Liittokokous: Tukiliiton tarkoitus ja kohderyhmä määritellään uudella tavalla
 

Liittokokous päätti 29.5.2016 muuttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntöjä järjestön tarkoituksen ja kohderyhmän määrittelyn osalta. Lisäksi liitolle määriteltiin kansainvälisissä yhteyksissä käytettävä nimi. 

 

Uudistetut sääntöjen kohdat 1, 2 ja 3:

1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

(Lisäys:) Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää nimeä Inclusion Finland KVTL.


2 TARKOITUS

Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Tukiliiton kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.

Tukiliiton tarkoituksena on

 • edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista
 • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta kaikissa elämänvaiheissa sekä
 • edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen elämään toteutuvat.

3 TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Tukiliitto

 • vaikuttaa lainvalmistelijoihin ja päätöksentekijöihin lainsäädännön ja palvelurakenteiden kehittämiseksi
 • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi
 • tukee jäsenyhdistystensä toiminnan kehittämistä
 • kehittää elämänlaatua, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, vertaistukea ja oikeuksien toteutumista edistäviä toimintamalleja
 • järjestää ohjausta, neuvontaa, koulutusta sekä kuntoutus- ja lomatoimintaa
 • toteuttaa viestintää ja julkaisee jäsenlehtiä, alan kirjallisuutta ja muuta alan materiaalia sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
 • vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja asenteisiin sekä päättäjiin, viranomaisiin ja elinkeinoelämään vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi
 • jakaa kohderyhmään kuuluville vammaisille henkilöille apurahoja
 • toimii yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten vammais- ja kansalaisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa uusien toimintamallien kehittämiseksi ja jakamiseksi

 

 

Liittokokouspöytäkirja kokonaisuudessaan tullaan tarkastuksen jälkeen päivittämään osoitteeseen
www.kvtl.fi/fi/tukiliitto/liittokokous/

 

 


Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1803

 

 
Takaisin