Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

30.5.2016
Liittokokous hyväksyi Tukiliiton strategian vuosille 2017–2020
 

Liittokokous hyväksyi sunnuntaina 29. toukokuuta Kehitysvammaisten Tukiliiton strategian vuosille 2017–2020.

Uuden strategian mukaan Tukiliiton visio on olla olla järjestö, jossa vammaiset henkilöt itse, heidän läheisensä ja jäsenyhdistykset yhdessä kattojärjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa edistävät aktiivisesti vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä osallisuutta. Visiota kuvaa iskulause Yhdessä yhdenvertaisuutta.

Uuden strategian tärkein perusta ovat YK:n vammaissopimuksessa määritellyt ihmisoikeudet.

Keskeiset tavoitteet on koottu neljän painopistealueen alle. Strategiassa on määritelty myös keinot, joilla tavoitteisiin päästään, sekä indikaattorit, joilla toteutumista mitataan.

 

Painopainopistealueet tiivistettynä: 

1) Vammaisten henkilöiden osallisuus ja täysivaltainen kansalaisuus
Tavoitteenamme on, että vammaiset henkilöt voivat päättää omasta elämästään ja saavat siihen tarvitsemansa tuen. Tämä on tärkeää sekä lapsille että aikuisille. 

2) Perheiden ja läheisten osallisuus ja tuki
Tavoitteenamme on, että vanhemmat ja läheiset saavat tukea ja palveluita, kun he niitä tarvitsevat. Läheiset ovat vammaisen henkilön tärkeitä tukijoita. He voivat rohkaista omista asioista päättämiseen ja tukea palveluiden hakemisessa.

3) Jäsenyhdistyksille annettava tuki
Tavoitteenamme on, että Tukiliittoon kuuluvat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja järjestävät toimintaa eri-ikäisille vammaisille henkilöille ja perheille. Tavoitteena on myös, että vammaiset henkilöt ovat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. 

4) Koko järjestön toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen
Tavoitteenamme on, että Tukiliitto pystyy tehokkaasti vaikuttamaan yhteiskunnassa ja tuottamaan tukea jäsenyhdistyksilleen.

 

Yhdessä yhdenvertaisuutta -strategia kokonaisuudessaan löytyy Tukiliiton kotisivuilta, osoitteesta:
www.kvtl.fi/fi/tukiliitto

Strategian suora osoite:
Kehitysvammaisten Tukiliiton strategia 2017-2020 (pdf) (päivitetty 3.6.2016)

Strategiasta kerrotaan lisää myös heinäkuussa ilmestyvässä Tukiviestissä.

 

 
   

 
Takaisin