Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

27.5.2016
Kehitysvammalain muutos vahvistaa itsemääräämisoikeutta
 

Kehitysvammalain itsemääräämisoikeutta koskeva muutos tulee voimaan 10. kesäkuuta 2016.

Muutoksilla pyritään vähentämään rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa. Taustalla on ajatus, että mitä normaalimpaa elämää kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetuissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa voidaan elää, sitä vähemmän on tarvetta turvautua rajoitustoimenpiteiden käyttöön.


Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula avaa kehitysvammalain muutoksen sisältöä:

Itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset on sijoitettu samaan kehitysvammalain 3 a lukuun. Uudistunut laki korostaa henkilön omien toiveiden ja tarpeiden merkitystä erityishuoltoa järjestettäessä. Lain mukaan

  1. Erityishuoltoa on järjestettävä henkilön ihmisarvoa ja yksityisyyttä kunnioittaen;  
  2. Henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet on otettava huomioon;
  3. Henkilölle on turvattava mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa;  
  4. Henkilön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on ylläpidettävä ja edistettävä.  

Jotta pykälät toteutuisivat kehitysvammaisten ihmisten arjessa, laki edellyttää, että erityishuollossa olevan henkilön palvelusuunnitelmaan on kirjattava ne asiat, jotka vahvistavat henkilön itsemääräämisoikeutta. Tällaisia asioita ovat:

  1. toimenpiteet itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja edistämiseksi sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi;
  2. erityiset yksilölliset toimenpiteet täysimääräisen osallistumisen ja osallisuuden turvaamiseksi;
  3. henkilön käyttämät kommunikaatiomenetelmät sekä
  4. keinot, joilla voidaan välttää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Laki korostaa toimintayksiköiden vastuuta itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa. Henkilökunnan koulutuksesta, asianmukaisista toimitiloista, kalusteista ja välineistä on huolehdittava. Kaikissa lain valmisteluvaiheissa korostettiin, että henkilökunnan vähäisyys ei saa olla rajoittamisen peruste.

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on aina lain ensisijainen tavoite.

Rajoittaminen on mahdollista vain viimesijaisena keinona, kun mitään muuta keinoa ei ole käytettävissä. Silloinkin rajoittaminen voi tapahtua vain laissa tiukasti säänneltyjen yleisten ja erityisten edellytysten toteutuessa. Harkinta tapahtuu kussakin tilanteessa aina erikseen.

Samanaikaisesti kehitysvammalain muutoksen kanssa tulee Suomen osalta voimaan Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.
Lisätietoa: www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/ykn-vammaissopimus/

 

 
Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1798
 

 
Takaisin