Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

17.5.2016
Opinnäytetutkimus: kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa selkeitä puutteita
 

Kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa on selkeitä puutteita. Eri oikeudet toteutuvat vaihtelevasti, ja vaihtelua on huomattavissa myös yksittäisiä oikeuksia koskien. 

Laurea-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Mari Hellman toteutti opinnäytetyönään kyselytutkimuksen oikeuksien toteutumisesta vuonna 2015. Kysely suunnattiin kehitysvammaisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville henkilöille. 

Hellman pyrki työssään nostamaan esille ongelmakohtia ja kehitysideoita sekä lisäämään ymmärrystä oikeuksien toteutumisen tehostamisen tarpeesta. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumisessa esiintyy kyselytutkimuksen valossa huomattavia haasteita. Haasteiden voidaan nähdä kumpuavan yhteiskunnan rakenteista ja toimintatavoista, mutta myös yleisistä asenteista ja ennakkoluuloista.

Heikoiten koettiin toteutuvan oikeuden työhön ja elinkeinon tai ammatinvalintaan. Kehitysvammaisille suunnattuja palveluita ja tukia pitäisi voida räätälöidä paremmin jokaisen henkilön erilaisia tarpeita vastaavaksi. Konkreettisesti kehitysvammaisten päivittäiseen elämään koettiin monin tavoin vaikuttavan muun muassa palveluasumisen asumisyksiköiden henkilökunnan resurssien vähyys.

Kyselyyn vastanneiden mukaan kehitysvammaisia ei pitäisi nähdä pelkästään palveluiden ja tukien saajana, eli yhteiskunnan näkökulmasta, vaan tilanteita tulisi tarkastella lähtökohtaisesti heidän omasta näkökulmastaan, yksilöllisiin tarpeisiin vastaten. Lisäämällä kehitysvammaisten henkilöiden valtaa vaikuttaa ja mahdollisuutta tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa, parannetaan heidän asemaansa tasavertaisina yksilöinä.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselylomakkeena keväällä 2015. Vastaajia oli 149, joista kehitysvammaisia henkilöitä oli neljä, heidän sukulaisiaan 86, heidän kanssaan työskenteleviä 49 ja muita 10. Kyselytutkimuksen linkkiä vietiin ryhmäkoteihin, toimintakeskuksiin ja erityiskouluihin, ja lisäksi osallistumiskutsua välitettiin laajasti sosiaalisen median asiaan liittyvissä yhteisöissä. 

 

Lisätietoja aiheesta: Tradenomiopiskelija Mari Hellman, mari.hellman@hotmail.com

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan, joka löytyy osoitteesta:
www.theseus.fi/handle/10024/108618

 

 

 
Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1784

 

 
Takaisin