Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

13.5.2016
Kehas-ohjelman raportti: lisää tavallisia asuntoja ja räätälöityjä palveluja
 

Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010−2015 (Kehas-ohjelma).Ympäristöministeriön tuoreessa julkaisussa arvioidaan nyt ohjelman tuloksia.

Kehitysvammaisten ryhmäkoteja on rakennettu viime vuosina runsaasti investointiavustusten turvin. Julkaisusta selviää, että jatkossa tulisi lisätä asuntotarjonnan monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

Kehas-ohjelman tavoitteena on lopettaa kehitysvammaisten laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Laitoksissa asuvien määrä on puolitettu, mutta niissä asuu edelleen lähes 1 000 kehitysvammaista. Lisäksi moni aikuinen asuu yhä lapsuudenkodissaan. Suurin osa nyt laitoksissa ja ryhmäkodeissa asuvista pärjäisi hyvin tavallisessa asunnossa, mutta myös ryhmäkodeille on tarvetta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoituksella tuotettiin ohjelmakaudella yli 2 500 uutta asuntoa. Uustuotannon ja asuntohankinnan osalta ARA pääsi määrälliseen tavoitteeseensa. Toteutuneet ARA-kohteet ovat olleet pääosin ryhmäkoteja, joissa asukaspaikkoja on 15 tai enemmän. Raha-automaattiyhdistys RAYn rahoituksella hankittiin lähes 400 asuntoa, mikä on noin puolet tavoitteesta.

Arvioinnin mukaan investointiavustuksia tulee jatkossa suunnata ryhmäkotien sijaan hajautettuihin asumisratkaisuihin ja asumiseen tavallisissa asunnoissa. Kunkin kehitysvammaisen henkilön tarvitsema tuki ja palvelut voidaan tuoda hänen asuntoonsa tai hän saa ne asuinalueella olevasta tukipisteestä. Kehitysvammaisten ja heidän läheistensä osallisuutta tulee vahvistaa asumisratkaisuja valittaessa ja asumisen perustua kunkin henkilön tarpeisiin ja toiveisiin.

Arvioinnin mukaan valtion ohjaus on tuottanut tulosta ja sitä tulee jatkaa. Ohjelman tavoitteet on hyväksytty laajasti, ja ministeriöt, kunnat, palveluntuottajat ja erityishuoltopiirit ovat sitoutuneet laitosasumisen lopettamiseen. Kuntiin on luotu uusia yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja. Muun muassa tavallista asumiskantaa on jo hyödynnetty jonkin verran, asuntoverkostoja on luotu ja palveluja ja tukea on tuotu asukkaita lähemmäksi ja yksilöllisemmin.

Arvioinnissa haastateltiin valtion, kuntien ja järjestöjen edustajia sekä kehitysvammaisia ja heidän omaisiaan. Lisäksi tarkasteltiin ARAn ja RAYn myöntämien investointiavustusten vaikutuksia. Arvioinnin teki Ramboll Finland Oy.

 

 

Yksilölliseen ja monimuotoiseen asumiseen; Kehitysvammaisten asumisen ohjelman arviointi asumisratkaisujen osalta (valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto). Julkaisusarja: ympäristöministeriön raportteja 18/2016. 10.5.2016.

 

 

Teksti perustuu ympäristöministeriön 13.5.2016 julkaisemaan tiedotteeseen

 

 

 

Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1782

 

 
Takaisin