Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

12.5.2016
Suomi sitoutui YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen!
 

Suomi talletti eilen, 11.5.2016,vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjansa YK:n pääsihteerin huostaan. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan 10.6.2016.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyllä yleissopimuksella luodaan sen sopimuspuolille velvollisuus edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkiöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutuminen. Yleissopimuksen ratifioinnilla vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien asemaa nimenomaan oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina samoin kuin valtion velvollisuutta toimia näiden oikeuksien edistämiseksi. Yleissopimuksen johtavana periaatteena on syrjinnän kielto. Valinnaisella pöytäkirjalla perustetaan yksilövalitusjärjestelmä sekä mahdollistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean omasta aloitteesta tapahtuva tutkintamenettely.

Kansallisesti yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten nimetään yhteystaho ja perustetaan koordinaatiojärjestelmä. Lisäksi nimetään itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

Suomessa tämä tehtävä tulee ratifioinnin myötä Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle, jonka muodostavat Ihmisoikeuskeskus, sen ihmisoikeusvaltuuskunta sekä eduskunnan oikeusasiamies. Tehtävä tarkoittaa esimerkiksi sopimukseen liittyvää ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta sekä Suomen sopimusvelvoitteiden toteutumisen seurantaa. Lisäksi instituution tulee suojella vammaisia henkilöitä sopimuksessa mainittujen oikeuksien loukkauksilta. Yleissopimuksen mukaan kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava seurantaan täysimääräisesti.

Eduskunta hyväksyi aiemmin tälla viikolla muutokset, joita hallitus esitti kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Lakimuutosten hyväksyntä oli edellytys sille, että Suomi voi ratifioida YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Lähde: Ulkoasiainministeriön lehditötiedote 12.5.2016

 

 


Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1780

 

 
 
Takaisin