Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

11.5.2016
Eduskunta hyväksyi kehitysvammalain muutoksen: YK:n vammaissopimuksen ratifiointi nyt mahdollista
 

 

 

Eduskunta on hyväksynyt kehitysvammalakiin muutokset, joiden jälkeen Suomi voi ratifioida YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Ratifioinnin ja sopimuksen voimaantulon tarkasta ajankohdasta ei ole vielä tietoa. 

Kehitysvammalain muutosten ensimmäinen käsittely oli 3.5. ja toinen 10.5. Käsittelyissä hyväksyttiin hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta.


Muutoksen myötä lakiin lisätään uusi luku, jossa säädetään toimenpiteistä

  • itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi,
  • rajoitustoimenpiteiden käytöstä, jälkiselvittelystä ja kirjaamisesta,
  • rajoitustoimenpiteitä koskevasta selvityksestä ja tiedoksiannosta, virkavastuusta sekä asetuksenantovaltuudesta.

Materiaalit:
Hallituksen esitys.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

 

Eduskunnan toisen käsittelyn verkkolähetyksen tallenne:
www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/taysistunnon_verkkolahetykset/tallenteet/Sivut/default.aspx

 

Pöytäkirja eduskunnan täysistunnosta (10.5.):
www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Sivut/PTK_49+2016.aspx

 

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1776
 

 
Takaisin