Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

2.5.2016
Vammaisfoorumi vaatii: Espoon keskeytettävä vammaispalvelujen sähköinen huutokauppa
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja Espoon Kehitysvammatuki ry pyysivät 27.4.2016 Espoon kaupunkia keskeyttämään hankinnan, jonka tarkoituksena on vammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailuttaminen sähköisellä huutokaupalla.

Pyyntö saa voimakasta tukea Vammaisfoorumilta, joka on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Järjestöjen kannanotot voit tukea Tukiliiton Kannanotot ja lausunnot -sivulta. Alla Vammaisfoorumin tiedote:

TIEDOTE 2.5.2016

Vammaisfoorumi vaatii: Espoon keskeytettävä vammaispalvelujen sähköinen huutokauppa
Paluu huutolaisuuteen rikkoo YK:n vammaissopimusta

Espoon kaupungin vammaisten ihmisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinta merkitsee paluuta huutolaisaikaan. Vammaisfoorumi vaatii tänään jättämässään kannanotossa, että hankinta on keskeytettävä välittömästi ja otettava perinpohjaiseen uudelleen valmisteluun.

Espoossa kaikkien, hyvin eri tavoin vammaisten henkilöiden välttämätön huolenpito monistetaan nyt kaavamaisesti yhteen kategoriaan. Vammaisten ihmisten palveluista käytävä sähköinen huutokauppa tapahtuu hintakilpailuna, jossa on kaikuja menneisyydestä. Huutolaisaikana heikossa asemassa olevan ihmisen huolenpidosta vastasi huutokaupan tapahduttua se, joka tarjosi kunnalle ylläpidon halvimpaan hintaan. Nyt olemme palaamassa takaisin samaan, uudella tavalla.

Espoon hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa palveluntuottaja tarjoaa tietyn hinnan ja määrittelee tarjoamansa laadun. Tämän jälkeen käynnistetään sähköinen huutokauppa kaikilla hankinnan osa-alueilla, joissa on saatu enemmän kuin yksi tarjous. Sähköisessä huutokaupassa kohteena on vain hinta. Pienillä kotimaisilla, sitoutuneilla toimijoilla on suuria vaikeuksia osallistua tällaiseen kilpailuun. Siksi avoin hintakilpailu käytännössä varmistaa, että voittajiksi päätyvät suuret kansainväliset toimijat ja pääomasijoittajat.

Vammaisfoorumi uskoo, että pääpainon asettaminen halvimpaan hintaan (hinta 80 / laatu 20 prosenttia), hyvin lyhyeksi sopimuskaudeksi (kaksi vuotta plus mahdollinen kahden vuoden optio), vähentää merkittävästi tarjoajien sitoutumisen astetta vammaisten henkilöiden elämänmittaisten yksilöllisten palveluiden toteuttamiseen laadukkaasti. Menettely ei miltään osin lisää motivaatiota tuottaa joustavaa, yksilöiden monenlaisiin tarpeisiin vastaavaa palvelua. Pitkäaikaisten erityispalveluiden sopimusten kestoon ei ole riittävällä tavalla kiinnitetty huomiota. Myös maininta suorahankinnan käyttämisestä puuttuu tilanteessa, jossa merkittävän hoito- ja asiakassuhteen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisellä palveluntuottajalla.

YK:n vammaissopimuksen lähtökohta eli vammaisen ihmisen itsenäisen elämän ja osallisuuden vaatimus artiklan 19 mukaisesti ei toteudu Espoon huutokaupassa. Artiklan mukaan vammainen itse päättää kenen kanssa asuu, missä asuu eikä hän ole velvollinen käyttämään ennalta määrättyjä asumisjärjestelyjä. Tästä huolimatta tarjouspyynnössä sallitaan asumisyksikön sijainti jopa 70 kilometrin etäisyydellä Espoon keskustasta. Missä vaiheessa prosessia vammaiselta henkilöltä on kysytty, haluaako hän asua 70 kilometrin päässä omasta tutusta elinympäristöstään?

 

LISÄTIETOJA:

Toiminnanjohtaja Risto Burman,
Kehitysvammaisten Tukiliitto
puh. 050 55 69 900,
risto.burman@kvtl.fi

Toiminnanjohtaja Tarja Parvinainen,
Autismi- ja Aspergerliitto
puh. 050 4097 940,
tarja.parviainen@autismiliitto.fi

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1775
 

 
Takaisin