Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

2.8.2011
Samanaikaisopettajuudesta myönteisiä kokemuksia
 

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 2.8.2011

Kasvatuksen ja opetuksen kesäkongressi 2011

 

Koulussa yhteistyö on valttia

Opettaja Heli Toivonen ja erityisopettaja Mirjami Kahelin kertovat Kasvatuksen ja opetuksen kongressissa Pihtiputaan kokemuksista keskiviikkona 3.8.

Pihtiputaalla erityiskoulut lakkautettiin vuonna 2007. Sekä ala- että yläkouluun kehitettiin uudenlaisia toimintatapoja. Alakouluihin on muotoutunut kimppaopettajuus, jossa erityisopettaja ja luokanopettaja toimivat yhdessä luokassa, johon on integroitu erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Yläkoulussa samanaikaisopettajuutta on hyödynnetty erityisesti matematiikan opetuksessa.

Matematiikan opettaja ja erityisopettaja kokeilivat samanaikaisopettajuutta kahden vuoden ajan yläkoulussa.

- Sekä opettajien että oppilaiden kokemukset kahden opettajan tiiviistä yhteistyöstä olivat pääosin myönteisiä. Opettajat toimivat työparina yhden tunnin viikossa kussakin ryhmässä, mutta oppilaiden edistymistä, tuen tarvetta, opetuksen toteuttamista sekä kehittämistä pohdittiin ja arvioitiin aina tarvittaessa, Toivonen ja Kahelin kertovat.

Samanaikaisopettajuuden toteuttaminen vaati joustoa sekä oppilailta että opettajilta. Oppitunnit vaihtelivatkin opetettavan aiheen mukaan.

Oppilaiden kokemuksia kerättiin kyselyllä, jonka mukaan oppilaat olivat tyytyväisiä opettajien tekemään yhteistyöhön. Samanaikaisopettajuuden hyvinä puolina oppilaat kokivat nopean avun saamisen, opetuksen sujuvan etenemisen, oppimisen sekä opettajan työn helpottumisen.

Haittapuolina pidettiin opettajien erilaisia opetustapoja sekä sitä, että opettajat ehtivät puuttua paremmin oppilaiden tekemisiin. Suurin osa oppilaista koki hyötyvänsä jollakin tavalla siitä, että luokassa oli kaksi opettajaa. Nuoret kokivat pienryhmäopetuksen ja samanaikaisopettajuuden tehokkaimmiksi ja hyödyllisimmiksi työskentelymuodoiksi.

Lisätietoja:

Opettaja Heli Toivonen ja erityisopettaja Mirjami Kahelin, Tahkonpolun koulu, Pihtipudas puh. 040-8600766, heli.toivonen@pihtipudas.fi ja mirjami.kahelin@pihtipudas.fi

 

Tehostettua tukea yhteisopettajuudella

-  Luokan- ja erityisopettajan yhteistyötä kehittämällä tuki voidaan tuoda niihin tilanteisiin ja paikkoihin, missä oppilaat ovat, sen sijaan, että oppilaat viedään tuen luokse. Yhteisopettajuus tai samanaikaisopettajuus edellyttää huolellista etukäteissuunnittelua ja oppilaantuntemusta, kertoo aluerehtori Leena Liusvaara kongressissa keskiviikkona.

Liusvaaran mukaan yhteisopettajuus on askel kohti yhteisöllisempää koulua, jossa osaamisen hyödyntäminen, pedagoginen keskustelu ja omien heikkouksien ja vahvuuksien arviointi sekä opettajien että oppilaiden kesken on luonnollista ja turvallista. Erityisen tuen jatkuva läsnäolo luokkatilanteessa tekee kaikkien tukiportaiden käyttämisen mahdolliseksi kaikkien oppilaiden hyväksi.

Yhteisöllisemmän toimintakulttuurin vahvistamiseksi luokan opetusmenetelmät ovat enimmäkseen yhteistoiminnallisia. Yhdessä oppiminen, oppilaiden yhdessä ratkaisemat haasteet ja oppilasryhmien jäsenten positiivinen keskinäinen riippuvuus rakentavat yhteisöllisyyttä.

Lisätietoja:

Aluerehtori Leena Liusvaara, Salo, puh. 044 778 4102, leena.liusvaara@salo.fi

 

 

 


 
Takaisin