Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

1.4.2016
Kehas-raportti julkaistu, tavoitteet vielä kovan työn takana
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kehitysvammaisten asumisen ohjelman eli Kehas-ohjelman loppuraportin. Tukiliiton Jutta Keski-Korhonen toimi työryhmän toisena sihteerinä.

Kehitysvammaisten asumisohjelman (Kehas) seurantaryhmän loppuraportin kirjoittamista ovat haastaneet hallituksen norminpurkutalkoot, joiden tarkoituksena on ollut vähentää erilaisten suositusten ja normiluonteisten ohjeistuksien määrää.

Seurantaryhmä arvioi Kehas-ohjelman tavoitteiden toteutumista keräämänsä kysely- ja haastatteluaineiston, työpajatyöskentelyn sekä alueilta pyydettyjen suunnitelmien pohjalta. Seurantaryhmä myös keräsi eri puolilta Suomea hyviä käytäntöjä. Kuvaukset kootaan loppukevään aikana Vammaispalvelujen käsikirjan sekä verkkopalvelu Verneri.net:iin.

Hyvien käytäntöjen kuvauksiin kannattaa tutustua. Suomessa on monia kehitysvammaisten ihmisten arjen ja asumisen, osallisuuden ja itsemäärämisen edistämisen hyviä käytäntöjä, jotka toivottavasti saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön.

 

Seitsemän tehtävää

Seurantaryhmä on päätynyt raportissaan esittämään seitsemän erilaista tehostettavaa toimea vuosille 2016 – 2020. Tehostettavien toimien perustana ovat YK:n vammaissopimuksen artiklat.

Seurantaryhmä arvioi, että Kehas-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on tehokkaammin:
1) vahvistettava vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta,
2) tehostettava palvelutarpeen arviointia ja yksilöllistä palvelujen räätälöintiä,
3) varmistettava vammaisten lasten oikeus tavalliseen lapsuuteen sekä perheen arjessa selviytyminen ja jaksaminen,
4) monipuolistettava asumisratkaisuja,
5) kehitettävä työntekijöiden osaamista, työkäytäntöjä ja työolosuhteita,
6) lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä sekä
7) lakkautettava kehitysvammaisten laitosasuminen.

Tehostettavilla toimilla tuetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta omaan kotiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa, jossa heille on mahdollistettava muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet.

 

Teksti Jutta Keski-Korhonen

Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikkö ja Kehas-seurantaryhmän toinen sihteeri

 

Lisätietoja

Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi.
Taustatietoja Kehas-ohjelmasta THL:n sivulla

Valmistunut raportti on luettavissa Julkari-sivulla osoitteessa:
Laitoksesta yksilölliseen asumiseen. Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpanon arviointi ja tehostettavat toimet vuosille 2016 - 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote raportin julkaisusta (1.4.2016)

 

 

Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1754

 

 
Takaisin