Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

31.3.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja omaishoidon kehittämisestä
 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laista perhehoitolain muuttamiseksi.

Lausuntoaikaa on 13.4. saakka. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016. Ministeriö järjestää myös tärkeimmille sidosryhmille lakimuutoksia koskevan kuulemistilaisuuden 1.4.2016.

Jatkossa kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat saisivat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saisivat jatkossa vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa samoin edellytyksin kuin nykyisinkin.

Jatkossa kunta voisi tarvittaessa järjestää omaishoitajille myös valmennusta ja täydennyskoulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Lisätietoja, muun muassa laskelmia vaikutusten arvioinnista, on STM:n sivulla:
http://stm.fi/lausuntopyynnot

 

 

Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1752

 
   

 
Takaisin