Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

19.2.2016
SOSTE: Asiakasmaksujen korotukset eivät ole oikeudenmukaisia
 

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset suurimmissa kunnissa ja alueilla.

SOSTEn selvityksessä oli mukana 108 kuntaa. Niistä 20 piti maksut ennallaan, mutta 66 kunnassa korotus toteutettiin täysimääräisesti. Muissa selvityksen kunnissa asiakasmaksut nousivat jonkin verran.

Vuodenvaihteessa tuli mahdolliseksi asiakasmaksujen korotus 27,5 prosentilla. STM:n sivujen mukaan ”tasasuuruisten asiakasmaksujen 27,5 prosentin erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään.” Valtioneuvoston marraskuussa antama asetus tuli voimaan 1.1.2016.

Asiakasmaksujen korotukset jakautuvat kuntien kesken epätasaisesti. Maksut nousevat enemmän taajaman ulkopuolisilla alueilla, missä palvelujen saatavuus on jo valmiiksi heikompi.

-Järjestöihin tulee paljon yhteydenottoja siitä, että maksut muodostavat jo nyt osalle sairastavista suoranaisia esteitä välttämättömän terveydenhoidon saamiselle. Nykyinen maksutaso ei vastaa lain tavoitetta maksujen kohtuullisuudesta eikä oikeudenmukaisesta sosiaali- ja terveyspolitiikasta. Muutokset lisäävät riippuvuutta toimeentulotuesta ja vaikeuttavat työllistymistä, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas kommentoi.


Sosiaali- ja terveyspoliittinen harkinta puuttuu

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto, joka vuonna 2016 on 691 euroa. Myös lääke- ja matkakustannuksilla on omat maksukattonsa, jotka ovat lääkkeille 610,37 euroa ja matkoille 300 euroa. Yhteenlaskettuna maksukatot ovat 1601,37 euroa.

Paljon sairastavien ja pienituloisten tilannetta heikentää entisestään matkakorvausten leikkaukset sekä reseptilääkkeiden omavastuu. Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousi vuoden 2016 alussa 56 prosenttia ja lääkkeille säädettiin 50 euron alkuomavastuu.

- Leikkausten tavoitteena on nimenomaan ollut kerätä rahaa valtion kassaan. Toimissa ei ole käytetty lainkaan sosiaali- ja terveyspoliittista harkintaa. On katsottu vain, että tuolla prosentilla saadaan tietty summa kasaan. Toiminta on kansanterveyden kannalta kestämätöntä, pääsihteeri Kiukas linjaa.

Lisätietoja
www.soste.fi
ja
SOSTEn selvitys asiakasmaksujen muutoksista
    
 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1723


   

 
Takaisin