Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

16.12.2015
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa yksi valvontaohjelman painopisteistä
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016 – 2019 on julkaistu.

Valvontaohjelma linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan strategiset päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi ja valvonnan painopistealueet vuodelle 2016. Valvontaohjelman lähtökohtana ovat hallitusohjelman tavoitteet.

Suunnitelmallista valvontaa suunnataan vuosittain riskinarvioinnin perusteella valituille valvontakohteille, eli kohteisiin, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit arvioidaan suurimmiksi. Vuoden 2016 painoalueiksi on valittu seuraavat:  

  1. Päivystystoiminta
  2. Kotiin annettavat palvelut
  3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut
  4. Hoitoon pääsyn enimmäisajat sekä toimeentulotuen ja lastensuojelun määräajat
  5. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa


Ennakoivat toimet keskiössä

Valvontaviranomaiset suuntaavat valvontaohjelmakaudella suunnitelmallista valvontaa kolmen kokonaisuuden avulla. Nämä kokonaisuudet ovat palveluiden rakenne, palveluiden saatavuus sekä palveluiden sisältö ja laatu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset tulevat merkittävästi vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen: keskeinen tavoite on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota.

Valvontakulttuurin keskiössä ovat vuorovaikutteiset ja ennakoivat valvontamenetelmät. Painopiste on asiakaskeskeisyydessä ja ennakoivissa toimissa, kuten toimintayksiköiden omavalvonnan tukemisessa ja varmistamisessa. Omavalvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökuntansa toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.

Valvonnassa siirrytään kohti kokonaisuuksien ohjausta ja valvonta muuttuu entistä vuorovaikutteisemmaksi: valvontaohjelmakaudella toteutetaan erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjaus- ja arviointikäyntejä.

Seuraa somessa #sotevalo 2016

Valvontaohjelman painoalueiden toimeenpanosta viestitään aktiivisesti. Vuoden 2016 valvontatoimien edistymistä voi seurata esimerkiksi Twitterissä (#sotevalo 2016) ja Valviran ja aluehallintovirastojen verkkosivuilla.Lisätietoja
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1672

   

 
Takaisin