Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

9.12.2015
THL: Pienituloisilla menee asumiseen selvästi suurempi osa tuloista kuin muulla väestöllä
 

Pienituloisilla menee asumismenoihin lähes kaksinkertainen osuus tuloista muuhun väestöön verrattuna. Osuus on suuri erityisesti yksin asuvilla ja kaupungeissa asuvilla pienituloisilla. Yksin asuvien pienituloisten tulotaso jää asumismenojen jälkeen alle kohtuullisen minimitoimeentulon.

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudesta tutkimuksesta. Suomessa elää yli puoli miljoonaa aikuista pienituloisissa kotitalouksissa.

Noin puolet pienituloisista saa jotain Kelan maksamaa asumistukea. Asumistuet tasoittavat eroja asumismenojen tulo-osuudessa, mutta eivät poista eroja kokonaan.Hallitusohjelmalla ristiriitaisia vaikutuksia pienituloisten asuinoloihin

Hallituksen valmistelemat toimenpiteet ara-vuokra-asuntojen vuokrien laskemiseksi voivat pienentää pienituloisten asumismenoja. Myös asumistukea saavien ohjaaminen ara-vuokra-asuntoihin sekä ara-vuokra-asuntojen tulorajojen palauttaminen ja asukkaiden tulojen seuranta saattavat pienentää pienituloisten asumismenoja, mutta riskinä on uusien kannustinloukkujensyntyminen.

THL:n mukaan hallitusohjelman toimet voivat myös johtaa nykyistä voimakkaampaan pienituloisuuden alueelliseen keskittymiseen.

- Haittojen minimoimiseksi tulorajoja ei tulisi asettaa liian alhaisiksi, ja tuloja tulisi tarkastella useammalta vuodelta, jotta hetkellisesti parantunut tilanne ei johtaisi asunnon menettämiseen. Lisäksi tulisi muilla keinoilla pyrkiä torjumaan köyhyyden alueellista keskittymistä, toteaa THL:n erikoistutkija Timo Kauppinen.

Julkaistussa raportissa tarkastellaan pienituloisten asuinoloja täysi-ikäisessä väestössä vuosina 2011 – 2012 ja arvioitiin rekisteriaineiston avulla toimeentulotuesta korvattavia asumiskustannuksia ja asunnottomuutta. Pienituloisella tarkoitetaan raportissa henkilöä, jonka kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti laskettuna olivat alle 60 prosenttia väestön mediaanitulosta.


Lisätietoja: THL

Kauppinen TM, Hannikainen-Ingman K, Sallila S, Viitanen V.
Pienituloisten asuinolot
.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 83 sivua. Työpaperi 22/2015. Helsinki.
ISBN 978-952-302-540-0 (painettu);
ISBN 978-952-302-541-7 (verkkojulkaisu).

 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1663

   

 
Takaisin