Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

7.12.2015
Vammaislainsäädännön kokonaisuudistus turvaisi yhdenvertaiset palvelut
 

Yhteenveto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista annetuista lausunnoista on valmistunut. Valtaosa lausunnonantajista piti vammaislainsäädännön kokonaisuudistusta sekä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamista tärkeänä ja tarpeellisena.

Lausunnonantajat olivat sitä mieltä, että uudistus vahvistaisi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista. Suurin osa kannatti tavoitetta lakien yhteensovittamisesta.

Kehitysvammaisten Tukiliitto haluaa korostaa, että uudistus on välttämätöntä toteuttaa kokonaisuutena siten, että eri palveluihin on yhtäläinen oikeus. Muuten esityksen tavoite varmistaa yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut ei toteudu.

- Kyseessä ei ole vain vammaispalvelulain uudistaminen, vaan kokonaisuudistus, jolla halutaan turvata yhdenvertaiset palvelut vammaisille henkilöille, joilla on hyvin erilaisia tarpeita, Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula sanoo.

Tukiliitto edellyttää, että kehitysvammaisten henkilöiden kannalta huolehditaan siitä, että uuteen lakiin tulee oikeus valmennukseen ja tukeen, joka sisältää myös tuetun päätöksenteon ja kommunikaation tuen.

-Myös oikeuden lyhytaikaiseen huolenpitoon pitää säilyä, Sivula sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä ehdotti keväällä 2015, että vammaispalvelu- ja kehitysvammalait yhdistettäisiin. Työryhmän raportti kirjoitettiin hallituksen esityksen muotoon, ja siitä pyydettiin lausunnot kesän 2015 aikana.

Lausuntoja annettiin yhteensä 141 kappaletta.

 

Lisätietoja:
STM: Vammaispalvelulain uudistaminen sai laajaa kannatusta

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1661

   

 
Takaisin