Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

3.9.2015
Selvitys vähemmistöryhmien kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä
 

Oikeusministeriön alainen syrjinnän seurantaryhmä kerää tietoa vähemmistöjen kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä. Vammaisfoorumi on mukana selvitystyössä.

- Koetko kuuluvasi johonkin vähemmistöryhmään?
- Oletko kokenut tai havainnut vihapuhetta tai häirintää?


Kohderyhmät ja tavoitteet

Kohderyhmiä ovat erityisesti romanit, saamelaiset, vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset ja maahanmuuttajataustaiset, vammaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt.

Kerättyä tietoa tullaan hyödyntämään mm. pohdittaessa keinoja häirinnän ja vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi.


Vihapuhe ja häirintä

Häirintä voi olla esimerkiksi loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä.

Vihapuhe voi olla esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä tai tiedotusvälineissä esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa.

Häirinnän ja vihapuheen kohteeksi joutunut ihminen määrittelee itse vihapuheen tai häirinnän – eli minkälaiset ilmaisut tai eleet hän kokee loukkaavana tai uhkaavana.


Kysely

Kysely on vastattavissa osoitteessa 11.10.2015 saakka
www.owalgroup.com/selvitys

Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. Samalla sivulla löytyy myös tietoa haastatteluun ilmoittautumisesta.

 
   

 
Takaisin