Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

27.8.2015
Kehitysvammalain valmistelun kuulemistilaisuus 21.8.2015
 

Säätytalolla pidettiin perjantaina 21.8.2015  kuulemistilaisuus, jossa käsiteltiin kehitysvammalakiin valmisteilla olevia muutoksia liittyen asiakkaan itsemääräämisoikeuteen ja rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote tilaisuudesta on STM:n sivulla:
Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ratifiointi etenee

Paikalla olivat kaikki sosiaali- ja terveysministeriössä lain valmisteluun osallistuneet virkamiehet sekä lisäksi ympäristöministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajat. Kuultavat edustivat hyvin monipuolisesti vammaisalan eri toimijoita. Me Itseä ja Tukiliittoa edustivat pj Rauno Rantaniemi ja johtava lakimies Sirkka Sivula. (Paikalle kaipailtiin kovasti oikeusministeriön edustajaa kuulemaan osallistujien näkemyksiä.)

Käsiteltävänä oli kehitysvammalain muutosesitys, jonka tarkoituksena on mahdollistaa YK:n vammaisyleissopimuksen ratifiointi. Esitys on laadittu pikaisella aikataululla keväällä eduskunnassa rauenneen itsemääräämisoikeuslakiesityksen tilalle. Se pitäisi saada syksyn aikana budjettilakina eduskunnan käsittelyyn. Lakimuutos saattaisi tulla voimaan jo maaliskuussa 2016.

Kuultavat olivat hyvin yksimielisiä asioista ja esitystä kritisoitiin hyvässä hengessä. Kaikki olivat sitä mieltä, että on tärkeää saada YK:n vammaisyleissopimuksen ratifiointi vietyä loppuun.

Valtaosa kuultavista piti huonona ratkaisuna pykälien sijoittamista kehitysvammalakiin. Kaikki toivoivat, että itsemääräämisoikeuslaki saataisiin mahdollisimman nopeasti kokonaisuutena voimaan. Tarkoitus onkin, että laajemman itsemääräämisoikeuslain valmistelua jatketaan ministeriössä mahdollisimman pian. Yhtenä vaihtoehtona on ollut, että tässä vaiheessa asiakas- ja potilaslain itsemääräämisoikeutta koskevia säännöksiä vahvistettaisiin ja sinne otettaisiin myös rajoitustoimenpiteitä ja tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat säännökset.

Esitystä kritisoitiin siitä, että se sisältää liikaa rajoitustoimenpiteitä ja liian vähän itsemääräämisoikeutta vahvistavia säännöksiä. Tuetun päätöksenteon säännöksiä kaivattiin myös.

Uhkana nähtiin, että yksityiset toimijat saisivat varsin laajan oikeuden rajoittaa itsemääräämisoikeutta ja muita perusoikeuksia kuitenkin ilman virkavastuusäännöstä laissa. Tahdosta riippumattoman erityishuollon ja vapaaehtoisuuteen perustuvan huolenpidon sekä asumisen rajaa haluttiin selkeyttää.

Teksti: johtava lakimies Sirkka SivulaKehitysvammaisten Tukiliiton lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (20.8.2015) voit lukea tästä linkistä.


Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1573


   

 
Takaisin