Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

18.6.2015
Valvira: Vanhustenhuollossa ja kehitysvammaisten huollossa käytetään eniten rajoitustoimenpiteitä
 

Valvira kertoo tiedotteessaan, että yksityisten sosiaalihuollon ympärivuorokautisten yksikköjen omavalvontaa koskevat asiat on hoidettu hyvin, mutta itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa on puutteita.

Lähes kaikki (99 %) toimintayksiköt ilmoittivat laatineensa omavalvontasuunnitelman, joka myös oli laadittu yhteistyössä henkilöstön ja johdon kanssa. Myös omavalvonnan julkisuusvelvoite toteutuu lähes poikkeuksetta.

Lupa- ja valvontaviranomaisten panostus yksityisen sosiaalihuollon omavalvontaan ja omavalvontasuunnitelmien laatimisen ohjaukseen on näin ollen ollut vaikuttavaa.

Tiedot perustuvat Valviran keräämiin toimintakertomustietoihin yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisia palveluja tarjoavista yksiköistä vuodelta 2014.

 

Vanhustenhuollossa ja kehitysvammaisten huollossa käytetään eniten rajoitustoimenpiteitä

Lähes puolet sosiaalihuollon ympärivuorokautisista toimintayksiköistä on käyttänyt rajoitustoimenpiteitä vuoden 2014 aikana. Kaikista rajoitustoimenpiteitä käyttäneistä toimintayksiköistä oli yli puolet vanhustenhuollon toimintayksiköitä. Käytetyin yksittäinen rajoitustoimenpide oli turva- tai magneettivyön käyttäminen. Seuraavaksi yleisimmät rajoitustoimenpiteet olivat hoitokodista poistumisen estäminen ja geriatriseen tuoliin sitominen.

Toiseksi eniten rajoitustoimenpiteitä käyttivät kehitysvammaisten ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt, joista 43 % oli käyttänyt rajoitustoimenpiteitä.

Valvira keräsi toimintakertomustietoja sen luvalla toimivien valtakunnallisten palvelujen tuottajien noin 500 ympärivuorokautisesta sosiaalihuollon yksiköstä, jotka ovat lähes neljäsosa kaikista yksityisistä ympärivuorokautisista sosiaalihuollon toimintayksiköistä. Lopuilla on aluehallintovirastojen myöntämä alueellinen lupa.

Aiheesta lisää Valviran sivulla
Yksityisen sosiaalihuollon toimintakertomukset 2014: Omavalvontasuunnitelmat laadittu mallikkaasti yksityisessä sosiaalihuollossa – itsemääräämisoikeuden toteutumisessa haasteita

Valvira

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvira valvoo muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. 


 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1542

 
   

 
Takaisin