Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

9.6.2015
Me Itse ottaa kantaa hallitusohjelmaan: vammaislainsäädäntö on uudistettava
 

Me Itse ry on valtakunnallinen kehitysvammaisten ihmisten oma kansalaisjärjestö ja Tukiliiton jäsenyhdistys. Me Itse on tehnyt oman kannanoton hallitusohjelmaan.

 

KANNANOTTO HALLITUSOHJELMAAN

Me Itse ry näkee vammaislainsäädännön uudistamisen erittäin välttämättömänä kokonaisuutena ja yhtyy täysin Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n kannanottoon.
Lue linkistä: Tukiliiton kannanotto hallitusohjelmaan

Lisäksi Me Itse ry korostaa, että kehitysvammaiset ihmiset eivät ole yksi ja samankaltainen ryhmä vammaisia, vaan he ovat ihmisiä, joiden avun- ja tuentarpeet vaihtelevat yksilöllisen vamman asteen mukaisesti. Osa tarvitsee tukea runsaasti, kun esimerkiksi lievästi kehitysvammaiset saattavat selvitä vähäisemmillä tukimuodoilla.

Arjen tasolla, ymmärryksen alueella olevan pysyvän vamman vuoksi, kehitysvammaisilla ihmisillä on haasteellisia pulmia esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidoissa, ympäristön hahmottamisessa, ajanhallinnassa, asumisessa, arkipäiväisessä selviytymisessä ja uusien taitojen oppimisessa. Näissä asioissa he tarvitsevat yksilöllisen tarpeen mukaista apua ja tukea, jonka saaminen on varmistettava lainsäädännöllä.

On äärimmäisen tärkeää, että lakikokonaisuus turvaa palvelut yksilökohtaisesti ja siten järkevästi. Ei järjestelmäkeskeisesti samoja kasvottomia massapalveluja kaikille kehitysvammaisille, vaan jokaiselle avuntarpeen mukaiset tukimuodot. Sillä on oleellinen merkitys sekä henkilön elämänlaadun ja ihmisarvoisen elämän kannalta, että yhteiskunnan ja talouden kannalta.

Kun uudistetun vammais- ja sosiaalihuoltolakien kokonaisuus turvaa yksilöllisiin avuntarpeisiin sopivat tukimuodot, sillä on kehitysvammaisten ihmisten selviytymiseen nähden myös pidemmälle tulevaisuuteen kantavat vaikutukset. Voidaan puhua investoinnista tulevaisuuteen.

Lopuksi

Me Itse ry:n vammaisaktiivi, Teuvo Taipale Riihimäeltä pohtii arkielämän todellisuutta seuraavaan tapaan:

”Ollaanko kypsytty ajatukseen, että kuunnellaan asiakasta? Vai tuleeko lopullinen vastaus edelleen ylhäältä päin? Pelkään, että eettinen näkökulma unohtuu vammaislakia uudistettaessa. Teoriatasolla poliitikot kyllä puhuvat eettisesti ja he ovat valmiita menemään pitkällekin. Mutta sitten kun tulee raha, niin laitetaan yks kaks hyvin voimakkaasti jarruja päälle.  Jääkö kehitysvammainen silloin taas pahnanpohjimmaiseksi, jolle ei enää apua olekaan varaa myöntää?”

 

Tampereella 9.6.2015

 

Me Itse ry

Olavi Hietaharju,  Me Itse ry:n puheenjohtaja

Marjatta Tammisto, hallituksen puheenjohtaja
P. 050 5288 391, marjatta.tammisto@elisanet.fi

Merja Hakala, vammaistyön suunnittelija, merja.hakala@meitse.fi
P. 0400 426 535 

Sirkka Nikulainen, suunnittelija
P. 050 465 4656, sirkka.nikulainen@meitse.fi

 

Me Itse ry:n tarkoitus on puolustaa kehitysvammaisten yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista asemaa. Järjestön erityispiirteenä on se, että sen kehitysvammaiset jäsenet tahtovat itse päättää, osallistua ja edistää itsenäisen elämänsä toteutumista.

Me Itse ry:n tavoite- ja toimintaohjelma kantaa nimeä Ei mitään meistä ilman meitä.Yhdistyksellä on yli tuhat kehitysvammaista henkilöjäsentä eri puolilla Suomea. Se on myös suurin Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys.

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1535

 

 
   

 
Takaisin