Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

19.5.2015
Tukiliitto: Pakkomuutot rikkovat ihmisoikeuksia
 

Kehitysvammaisten Tukiliittoon on oltu enenevästi yhteydessä tilanteissa, joissa kehitysvammaisten  henkilöiden asumispalveluita muutetaan kunnan tarpeiden mukaan. Asiasta on laadittu oheinen asumisen kannanotto, jonka keskeinen viesti on, että pakkomuutot rikkovat sekä perus- ja ihmisoikeuksia että lukuisia lakeja.

Kannanottoa saa vapaasti levittää niille, jotka päättävät kunnissa kehitysvammaisten asumisen asioista. Yhdistyksiä tiedotetaan asiasta myös sähköpostitse.

. . .

Tukiliitto: Pakkomuutot rikkovat ihmisoikeuksia


Kehitysvammaisten Tukiliitto on huolissaan kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien polkemisesta tehokkuusajattelun nimissä. Kehitysvammaisten ihmisten pakkomuutot ovat lisääntyneet merkittävästi kilpailutusten ja kuntien toiminnan tehostamispyrkimysten vuoksi.

Pakkomuutosta on kyse, kun kunta yksipuolisesti ja vastoin henkilön etua tai omaa tahtoa, kuulematta asianosaista itseään ja hänen läheisiään, valmistelee muuttoa ja päättää siitä. Pakkomuutot rikkovat perus- ja ihmisoikeuksia – esimerkiksi eduskunnan keväällä hyväksymää YK:n vammaissopimusta – sekä myös tavallisen lainsäädännön kuten sosiaalihuollon asiakaslain, hallintolain ja kuntalain säännöksiä. Kunnan tulee jo asumispalveluiden kokonaisuutta koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa ottaa huomioon päätösten vaikutus yksilön oikeuksiin.

YK:n vammaissopimuksen mukaan kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa hän asuu. Asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa ja saada tarvitsemansa tuki kuulemiseen ja päätöksentekoon. Asumispalvelut on järjestettävä kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuen.

Kun kehitysvammaisen henkilön koti muuttuu, se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hänen elämäänsä. Hänen on vaikea ymmärtää muuton syitä ja siirtää aiemmin oppimiaan taitoja uuteen ympäristöön. Pakkomuutto rikkoo luottamukselliset ihmissuhteet ja turvallisuudentunteen. Tuttu ja turvallinen ympäristö ja tutut työntekijät ovat erityisen tärkeitä henkilölle, jolla ei ole toimivaa kommunikointikeinoa.

Päätökset johtavat helposti näennäissäästöihin, kun muutoista aiheutuu lisätuen tarvetta tai tarvetta korjaaville toimenpiteille. Lyhytnäköiset säästöpäätökset voivat johtaa suuriinkin kustannuksiin pitkällä aikavälillä.

Kustannussäästöjen nimissä tehtävät pakkomuutot uhkaavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa ja oikeusturvaa. Jokaisen palveluita koskevan päätöksen kohteena on aina ihminen. Kehitysvammaista ihmistä ei saa siirtää kuin pelinappulaa.

Tampereella 12.5.2015

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Risto Burman
toiminnanjohtaja

Jutta Keski-Korhonen
vaikuttamistoiminnan päällikkö

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1509

 
   

 
Takaisin