Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

16.4.2015
Ministeriöltä kunnille tietoa sosiaalihuoltolaista
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut sosiaalihuoltolaista kuntainfon 1.4.2015. Kuntainfossa avataan uuden sosiaalihuoltolain keskeisiä säännöksiä, joista suurin osa tuli voimaan huhtikuun alussa.

Sosiaalihuoltolaki on aiempaa vahvempi yleislaki ja sitä tulee soveltaa yhdessä vammaislainsäädännön kanssa. Kuntainfossa täsmennetään sosiaalihuoltolain ja vammaislainsäädännön keskinäistä suhdetta muun muassa siten, että aina on sovellettava niitä säännöksiä, jotka toteuttavat parhaiten asiakkaan etua. Asiakkaan etu on määritelty sosiaalihuoltolain 4 ja 5 §:ssä. Säännösten mukaan sosiaalihuoltolakia ei saa soveltaa siten, että se johtaisi asiakkaan edun kannalta huonompaan lopputulokseen kuin erityislainsäädännön soveltaminen. Sosiaalihuoltolailla ei muuteta vammaisten henkilöiden oikeutta saada sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa maksuttomaksi säädettyjä vammaispalveluja.  

Sosiaalihuoltolaissa on lukuisia säännöksiä, jotka vahvistavat myös vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia saada tarvitsemansa apu ja tuki. Tällaisia säännöksiä ovat muun muassa palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnittelua ja sosiaalihuollon toteuttamista sekä asiakkaan ja lapsen etua, monialaista yhteistyötä, hoidon ja huolenpidon turvaavia päätöksiä sekä kotipalvelua koskevat säännökset. Lain yksittäiset säännökset täydentävät toisiaan. Siksi lain sisältöön kannattaa tutustua kokonaisuutena.

Kuntainfosta voit lukea ministeriön sivuilta
http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1906451#fi.

Teksti kokonaisuudessaan löytyy sivun oikeassa laidassa olevan linkin alta. Kuntainfoon on koottu lakiuudistukseen liittyvät viranomaisasiakirjat ja linkki sivuille, josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa uudesta laista.


Valas-työryhmän esitys

Tutustu myös uutiseemme Valas-työryhmästä. Työryhmään ehdotusta uudeksi laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista esitellään sivulla
Valas-työryhmän työ on valmistunut

 
Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on

http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1483

 
   

 
Takaisin