Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

26.3.2015
Kuntaliitto rauhoittaa ateriamaksukeskustelua
 

Kuntaliitto rauhoittaa kehitysvammaisten erityishuollon avohuollon palvelujen ateriamaksukeskustelua. Aiempi epäselvä tilanne on johtanut sekä perittyjen ateriamaksujen palauttamiseen asiakkaille että palautusten takaisinperintään osassa kuntia ja kuntayhtymiä.

Kuntaliitto linjaa nyt, että ”tarkoituksenmukaista tässä tilanteessa lienee, että jo tehtyjä ateriamaksujen palautuksia ei lähdettäisi perimään asiakkaalta takaisin. Kyseessä oleva asiakasryhmä on pääsääntöisesti vähävarainen ja lisäksi palautettujen ateriamaksujen takaisinperintä vaatii huomattavassa määrin hallinnollista työtä ja prosessiin liittyy oikeudellista epävarmuutta. Käsiteltävänä olevien palautusvaatimusten osalta on otettava huomioon Korkeimman hallinto-oikeuden 22.12.2014 ratkaisun mukaiset linjaukset.

 

KHO linjasi ateriamaksujen perusteet joulukuussa

Kehitysvammaisten erityishuollon avohuollon palveluissa asiakkailta peritään asiakasmaksu asiakasmaksulain mukaan (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734).

Lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti määritelty sitä, mitä asiakkaalta voidaan avohuollon palveluissa periä aterioista. Hallinto-oikeuksien epäyhtenäinen ratkaisukäytäntö on asettanut sekä asiakkaat että kunnat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tämän vuoksi Korkein hallinto-oikeus on 22.12.2014 (22.12.2914/3986 KHO:2014:186) antamassaan ratkaisussa linjannut kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollossa perittävien ateriamaksujen perusteita. Kehitysvammaisten erityishuoltona saamasta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä maksua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoivahenkilöstö laittaa ruokaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Erityishuollollista elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauksissa.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että niissä tapauksissa, joissa kehitysvammahuollon asiakkaan erityishuoltoon ei käytännössä sisälly eikä erityishuolto-ohjelmaan ole myöskään kirjattu, että asiakas osallistuu ruuan valmistukseen tai että häntä avustettaisiin ruuan valmistuksessa, ateriapalveluiden maksulliseen ylläpito-osaan kuuluvat paitsi ruuan valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruuan valmistamisesta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä.

Lue lisää: Kuntaliiton linjaus ateriamaksuista kehitysvammaisten avohuollon palveluissa, www.kunnat.netTämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1468

 
   

 
Takaisin