Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.3.2015
Eduskunta hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen
 

Eduskunta on hyväksynyt vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, mutta sopimus ei tule vielä voimaan.

Yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto sekä esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita.

Sopimus tulee voimaan eli se ratifioidaan vasta, kun itsemääräämislainsäädäntö on kunnossa. Itsemääräämislaki koskee mm. kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Mitä sopimus tarkoittaisi?

1) Toimeenpanolle nimitetään toimijat
Yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten nimetään kansallinen yhteystaho ja perustetaan kansallinen koordinaatiojärjestelmä.
Lisäksi nimetään itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

2) Raportointi ja mahdollisuus tehdä valituksia
Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan kansainvälisesti sopimuspuolten vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle määräajoin toimittamin raportein.
Tätä valvontaa täydentää valinnainen pöytäkirja, jolla mahdollistetaan yksittäisille henkilöille samoin kuin henkilöryhmille oikeus tehdä vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle valituksia väitetyistä yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksien loukkauksista. Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä.Lähde:
http://web.eduskunta.fi/

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1441

 

 
   

 
Takaisin