Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.12.2014
YK:n vammaissopimuksen ratifiointi etenee Suomessa
 

Tänään torstaina 4.12.2014 valtioneuvoston yleisistunnon on asialistalla "hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta".

Tämä tarkoittaa, että YK:n vammaissopimuksen ratifiointi etenee Suomessa. Eduskunta saa tänään asiasta hallituksen esityksen.

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin joulukuussa 2006. Suomessa sopimuksen ratifioimista eli sen käyttöönottoa on odotettu lähes kahdeksan vuotta.

Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Suomi on allekirjoittanut YK:ssa 13.12.2006 hyväksytyn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan 30.3.2007.Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1366

 

 
   

 
Takaisin