Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

17.11.2014
Tukiliitto ja Kehitysvammaliitto: Uuden lain on turvattava yhdenvertaisuus
 

Mediassa on viime päivinä ja viikkoina käyty keskustelua valmisteilla olevan, vammaisten erityispalveluita koskevan lain kohderyhmistä ja määrittelyistä. Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliitto ovat yhdessä laatineet oheisen kirjoituksen kommenttina ehdotuksiin määritellä vaikeavammaisuus joidenkin palveluiden saannin kriteeriksi.

 

Vammaispalveluita yksilöllisten tarpeiden mukaan

Marja Pihnala nosti Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla esiin tärkeän vammaislakien uudistuksen (HS 10.11.2014), jota sosiaali- ja terveysministeriössä parhaillaan valmistellaan.  Uudistuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi vammaispalveluja koskevaksi laiksi. Uudessa laissa on huomioitava kaikki nykyisten vammaislakien perusteella palveluita saavat asiakasryhmät. Uusi laki on kirjoitettava siten, että se turvaa yhdenvertaisesti avun silloin, kun avuntarve johtuu vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttamasta toimintarajoitteesta.

Informaatioyhteiskunnassa toiminta ja arjen hallinta perustuvat abstrakteihin käsitteisiin, teknologiaan sekä monisuuntaiseen ja -tasoiseen kommunikaatioon. Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Siksi kehitysvamma onkin nyky-yhteiskunnassa lähtökohtaisesti aina vaikea vamma. Vaikeavammaisuutta ei kuitenkaan pystytä määrittelemään tyhjentävästi esimerkiksi lääkärin toimesta, vaan yksilön toimintakyky on aina sidoksissa ympäristöön ja tilanteeseen. Esimerkiksi uuteen kotiin muutettaessa avun tarve on suuri.

Uusi vammaislaki tulee kirjoittaa siten, että sen nojalla järjestettävät palvelut ovat helposti saatavilla, joustavia ja turvaavat avun myös muutostilanteissa. Tämä on mahdollista silloin, kun laki perustuu yksilöiden muuttuviin tarpeisiin, ei diagnooseihin tai vamma-asteisiin. Myös sosiaalihuollon yleislain eli uuden sosiaalihuoltolain lähtökohtana ovat yksilöiden tarpeet. Yleislain ja sen alaisen erityislain, kuten puheena olevan vammaislain, tulee tältäkin osin olla sopusoinnussa.

Suomi on sitoutunut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen.  Sopimuksessa käytetään käsitettä vammainen henkilö. Uuden vammaislain tulee turvata erityispalvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille riippumatta diagnoosista tai vaikeavammaisuuden määritelmistä.

Risto Burman
Toiminnanjohtaja
Kehitysvammaisten Tukiliitto

Marianna Ohtonen
Toiminnanjohtaja
Kehitysvammaliitto

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1350

Asiasanat: kehitysvamma, kehitysvammaiset, kehitysvammainen, lainsäädäntö, vammaispalvelulaki, kehitysvammalaki, vaikeavammainen

 
   

 
Takaisin