Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

7.11.2014
Tuetusta päätöksenteosta on julkaistu uusi englanninkielinen nettisivusto
 

Kehitysvammajärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Inclusion Europe (http://www.inclusion-europe.org/fi/jaerjestoemme) on julkaissut Choices-nettisivut, joilta löytyy tietoa tuetun päätöksenteon käytännön malleista. Englanninkielinen sivusto löytyy täältä:
http://www.right-to-decide.eu/
.

YK:n vammaisoikeussopimuksen (http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/ykn_vammaissopimus_uudistettu_painos_2012.pdf) 12 artiklan mukaan vammaiset henkilöt ovat oikeustoimikelpoisia yhdenvertaisesti muiden kanssa kaikilla elämänaloilla. Käytännössä kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertainen oikeus päättää omista asioistaan ei kuitenkaan täysin toteudu vielä missään sopimusvaltiossa*.

Choices-sivustolle kerätään erilaisia tuetun päätöksenteon malleja ja esimerkkejä vaihtoehdoiksi käytännössä yleensä vammaisen henkilön puolesta päättämistä tarkoittavalle edunvalvontajärjestelmälle. Päätöksenteon tuki voi olla muodollista tai epämuodollista ja muutenkin tarpeen ja tilanteen mukaan hyvin vaihtelevaa. Kehitysvammainen henkilö voi saada tukea omalle päätöksenteolleen vaikkapa siten, että hän saa selkokielistä, helposti ymmärrettävää tietoa tai voi käytännössä kokeilla erilaisia vaihtoehtoja.

Suomessa päätöksenteon tukeminen on saanut toistaiseksi vain vähän huomiota esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevissa vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön uudistamisprosesseissa, vaikka Tukiliitto ja useat muutkin vammaisjärjestöt ovat vaatineet sen huomioimista ja edistämistä myös lainsäädännössä.

Inclusion Europen Choices-sivustoa koskeva tiedote löytyy täältä:
http://ymlp.com/z1rwhb
.

Teksti Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

*Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä eli saattanut sitä valtionsisäisesti voimaan. Vammaissopimuksen ratifiointi on tarkoitus saada vihdoin valmiiksi tällä hallituskaudella.

 

Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1341

 
   

 
Takaisin