Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

7.6.2011
Potilaan oikeudet toteutuvat Suomessa pääosin hyvin
 

Suomessa potilaan oikeudet toteutuvat eurooppalaisittain verrattuna hyvin, osoittaa tuore tutkimus, jossa arvioitiin oikeuksien toteutumista eri Euroopan maissa. Tutkimukseen osallistui 20 Euroopan maata. Eniten potilaiden oikeuksia rajoittivat tutkimuksen mukaan pitkät hoitojonot ja muut hoidon saatavuuteen liittyvät ongelmat sekä valinnan mahdollisuuksien puuttuminen. Tutkimuksen mukaan potilaiden oikeuksien toteutumista voitaisiin parantaa huomattavasti ottamalla kansalaiset ja kansalaisjärjestöt aiempaa aktiivisemmin mukaan terveydenhuollon arviointiin.

Eurooppalaiseen potilaan oikeuksien peruskirjaan on koottu 14 keskeistä potilasoikeutta. Active Citizenship Networkin (ACN) toteuttamassa tutkimuksessa arvioitiin nyt toistamiseen näiden 14 perusoikeuden toteutumista Euroopan eri maissa. Tutkimuksen mukaan potilaan oikeudet eivät toteudu missään maassa täysin. Potilaat eivät ole myöskään tietoisia oikeuksistaan eivätkä osaa vaatia niitä.

Hälyttävimpiä ongelmia potilaiden oikeuksien toteutumisen näkökulmasta olivat erilaiset hoidon saatavuuteen liittyvät ongelmat kuten hoitoon pääsyä hidastavat pitkät hoitojonot sekä varallisuuden ja asuinpaikan vaikutus hoidon tasapuoliseen saatavuuteen. Potilaan oikeus valita häntä hoitava lääkäri tai yksikkö toteutui tutkimuksen mukaan myös heikosti. Lisäksi havaittiin huolestuttavia puutteita kivun hoidossa. Edellä mainittuja ongelmia havaittiin useissa Euroopan maissa, myös Suomessa. 

Terveydenhuolto ei kuule kansalaista

Active Citizenship Networkin (ACN) tutkimuksen mukaan potilaiden oikeuksien toteutumista voitaisiin parantaa huomattavasti ottamalla kansalaiset ja kansalaisjärjestöt aiempaa aktiivisemmin mukaan terveydenhuollon arviointiin.  Kansalaisten tiedonsaantia tulisi helpottaa ja kansalaisjärjestöjen ja julkisen terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä lisätä.

Potilaiden oikeuksien toteutumista arvioivan tutkimukseen osallistui 20 Euroopan maata. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat terveydenhuollon viranomaisilta, sairaaloista ja potilasjärjestöistä kerättyyn aineistoon.  Suomessa aineiston keräämisestä vastasi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry.

Potilaan oikeuksien toteutumista arvioivan tutkimuksen tulokset julkistettiin Suomen osalta Potilaan oikeudet ja potilasturvallisuus -seminaarissa Helsingissä 6.6.2011. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry ja Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry.

 


 
Takaisin