Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

11.9.2014
Tukiliitolta pikaopas lapsiperheen palveluihin
 

PIKAOPAS PALVELUIHIN 1 antaa lyhyesti perustietoa kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheensä palveluista. Pikaoppaassa on tietoa alle 18-vuotiaiden kehitysvam­maisten henkilöiden ja heidän perheidensä tyypillisis­tä palvelutarpeista sekä ikäkausittain että aihealueittain jaoteltuna. Se antaa perustietoa palveluista ja ohjaa etsimään lisätietoa. Kehitysvammaisten Tukiliiton sosiaa­liturvaoppaasta löytyy laajemmin tietoja samoista asiois­ta. 

Lapsen kas­vaessa perheen tarpeet ja kysymykset muuttuvat. Palve­luiden lähtökohtana ovat aina lapsen ja perheen tarpeet. Jokaisella palvelulla on omat lainsäädäntöön pohjautuvat myöntämisperusteensa.

Perheen tarvitsemien palveluiden lisäksi on hyvä saada kohdata samassa elämäntilanteessa olevia perheitä ja saa­da heiltä vertaistukea. Kokemuksia voidaan vaihtaa kah­den kesken, vertaistukiryhmissä, kursseilla, tapaamisissa tai internetin keskustelupalstoilla. Pikaoppaan lo­pussa on linkkejä netissä toimiviin keskustelupastoihin ja vertaistukea tarjoaviin yhdistyksiin.

Suora linkki:
Pikaopas palveluihin 1 


Sekä lapsiperheen pikaopas että laajempi sosiaaliturvaopas löytyvät Tukiliiton lakineuvonnan sivuilta:

www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta

 

 
   

 
Takaisin