Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

1.9.2014
Väitös: Omaishoito säästää merkittävästi hoitomenoja
 

- Omaishoidon tukea olisi taloudellisesti perusteltua maksaa entistä useammalle hoitajalle, VTM Sari Kehusmaa arvioi väitöskirjassaan.

Omaiset säästävät suuria summia ikääntyneiden hoitokuluissa, joten omaishoidon tukea olisi taloudellisesti perusteltua maksaa entistä useammalle hoitajalle.

Sari Kehusmaan Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä valmistuneessa väitöstutkimuksessa selvitetään ikääntyneiden palvelujen käyttöä ja siitä aiheutuvia menoja. Tutkimus kuuluu terveystaloustieteen alaan.

Tutkimus osoitti, että omaishoito laskee merkittävästi hoidon menoja. Ilman omaisten apua olisivat ikääntyneiden hoidon menot vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä korkeammat. Omaishoidon tukea olisi tutkimuksen mukaan taloudellisesti perusteltua maksaa useammalle hoitajalle, koska tuen menot ovat vain pieni osa omaishoidolla aikaansaadusta säästöstä.

 

Kunnat alimitoittavat tuen määrärahat

Sitovaa ja raskasta omaishoitotyötä tekee arviolta 60 000 hoitajaa, mutta heistä joka kolmas ei saa omaishoidon tukea. Omaishoidon tukeminen raskaissa ja vaativissa omaishoitotilanteissa edesauttaa hoitajaksi ryhtymistä. Ongelmana on, että useat kunnat alimitoittavat omaishoidon tuen määrärahat.

Sari Kehusmaa on toiminut vuodesta 1999 lähtien tutkijana Kelan tutkimusosastolla. Tutkimuksen aineisto kerättiin Kelan Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksen (Ikä-hanke 2002 – 2007) yhteydessä ja sitä täydennettiin THL:n Hoitoilmoitusrekisterin tiedoilla terveyspalvelujen käytöstä ja Kelan etuusrekisterien tiedoilla.

 

Sari Kehusmaa
Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus.
Terveystaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ilmestyy sarjassa Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131, Kela, Helsinki 2014. Väitöskirja on julkaistu myös sähköisenä sarjassa Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, Kela 2014:
Sari Kehusmaa: Hoidon menoja hillitsemässä (pdf)

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1287

 
   

 
Takaisin