Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

21.8.2014
Ota kantaa: miten vammaislainsäädäntöä tulisi uudistaa?
 

Sosiaalihuollon alaista vammaislainsäädäntöä uudistetaan. Tavoitteena on luoda laki, joka turvaa eri vammaryhmien yhdenvertaiset palvelut. Lisäksi uuden erityislain on edistettävä vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää yhdenvertaisesti yhteiskunnan jäseninä.

Millaisia asioita lainsäädäntöuudistuksella tulisi ehdottomasti ratkaista?


Kommentit Ota kantaa -sivulla

Otakantaa.fi-verkkosivulla jokainen voi käydä kommentoimassa vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä ja siihen valmisteilla olevia muutoksia. Kommentointi päättyi 25. elokuuta 2014:
www.otakantaa.fi


Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistyvät

STM asetti 3.5.2013 työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi sekä selvittää muut nykyisen vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet. Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula toimii työryhmän asiantunijasihteerinä.

Työryhmä on valmistellut lakiluonnoksen, jota voi nyt kommentoida. Lakiluonnos on Sosiaaliportin sivulla.

Työryhmä haluaa kuulla palvelujen käyttäjien ja heitä edustavien tahojen sekä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden näkemyksiä lainsäädännön uudistamisesta. Luonnoksesta muokataan kommenttien pohjalta hallituksen esitys tämän vuoden loppuun mennessä. Vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevan lain jatkokovalmistelu ja -viimeistely siirtyy seuraavalle hallituskaudelle.

 

Kuulemistilaisuus 20.8.2014

Vammaislainsäädännön uudistamistyöstä järjestettiin kuulemistilaisuus 20.8.2014. Kuulemistilaisuuden puheenvuorot julkaistaan verkossa. Lisätietoja sivulla:
www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/vammaislakien_uudistaminen

Lähes 550 henkilöä seurasi vammaislakiuuudistuksen kuulemistilaisuutta verkon välityksellä. Tallenne on katsottavissa sivulla:
t.co/dM7SeKKJ0b

Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävän työryhmän (VALAS-työryhmä) työskentely jatkuu vuoden 2014 loppuun.

 

 

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1272

 

 

 
   

 
Takaisin