Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

26.6.2014
Tukiliiton liittohallituksen kokous 23.5.2014
 

Tämä on tiedote Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen päätöksistä. Tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita. Tiedotteen julkaisemisessa siirrytään nyt käyttämään liiton kotisivuja. Aiemmin tiedote on lähetetty jäsenyhdistyksille sähköpostitse. 


Liittohallituksen kokous 3/2014
Perjantaina 23.5.2014 Jyväskylässä

Käsiteltiin vuoden 2015 liittokokouksen aikaa ja paikkaa. Päätettiin järjestää kokous Tampereella. Esitetty ajankohta 16.5. - 17.5. hylättiin helatorstain läheisyyden vuoksi. Koska tilavarausten varmistamisen vuoksi ajankohtaa ei voitu lopullisesti päättää hallituksen kokouksessa, annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet päättää kokouksen ajankohta käydyn evästyskeskustelun pohjalta. Päätettiin että liittokokoustapahtuma viikonpäivät ovat perjantai-lauantai. (Muistion laatijan lisäys: myöhemmin varmistui, että liittokokous 2015 järjestetään pe-la 8. - 9.5.2015 Tampere-talossa).

Merkittiin tiedoksi että Paimion Seudun Kehitysvammaisten Tuki on lopettanut toimintansa 19.2.2014. Yhdistyksen jäseniä on ohjattu liittymään lähiseudun yhdistysten jäseniksi.

Liittohallitus päätti, että Tukiliitto käynnistää toimenpiteet Tulppaanituki Oy:n lakkauttamiseksi tarpeettomana. Tukiliitto esittää myös toiselle omistajalle Me Itselle yhtiön lakkauttamisen hyväksymistä. Liittohallitus päätti, että kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous asian käsittelyä varten.

Merkittiin tiedoksi uudistamistyöryhmän työskentelyn eteneminen suunnitellusti ja työryhmän työpajojen 1 - 3 muistiinpanot.

Käsiteltiin Raha-automaattiyhdistyksen alustava seuranta- ja kehittämisraportti ja siihen annettavat kommentit. 

Päätettiin lopettaa vuodesta 1988 liitolla ollut Sirkku Taljan rahasto, kun sen pääoma on tullut käytettyä loppuun rahaston tarkoituksen mukaisesti.

Päätettiin liittohallituksen vuoden 2015 kokouspäivät seuraavasti:

30. - 31.1. LH 1 pe-la

27. - 28.3. LH 2 pe-la

(pvm jäi avoimeksi) LH 3

18. - 19.9. LH 4 pe-la

30. - 31.10. LH 5 pe-la ja strategiaseminaari pe päivä

11. - 12.12. LH 6 pe-la

 

Käytiin lähetekeskustelu Tapio ja Kaija Sunin rahaston mahdolliseen perustamiseen liittyvistä kysymyksistä ja liiton mahdollisesta osuudesta rahastossa. Rahaston perustamista suunnittelevat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Imatran seudun Kehitysvammaisten Tuki.

Kokouksessa esitettiin myös ilmoitusasioita:

- Tulppaanitalon perusparannusremontin urakkavaihe alkaa 1.9.2014 ja kestää arviolta 28.2.2015 asti. RAY hyväksyi huhtikuun lopussa teknisessä käsittelyssä urakkaohjelmat, urakkatarjouskilpailun ja urakkakustannukset kiinteistöyhtiön esityksen mukaisesti ja antoi luvan käynnistää urakat. 

- Vuokrankorotuksesta sovittu Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n kanssa. Vuokrankorotus astuu voimaan tammikuussa 2015.

- KVANK:n ja Vammaisfoorumin yhteisen vaikuttamiskampanjan seuraava vaihe käynnistyi 9.5. tiedotustilaisuudella eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa.

- RAY avustuskohteiden tulosten ja vaikutusten raportointi vuodelta 2013 (tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset 2013)

 

Muistion laati Risto Burman.

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1265


   

 
Takaisin