Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

26.6.2014
Tukiliiton liittohallituksen kokous 4.4.2014
 

Tämä on tiedote Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen päätöksistä. Tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita. Tiedotteen julkaisemisessa siirrytään nyt käyttämään liiton kotisivuja. Aiemmin tiedote on lähetetty jäsenyhdistyksille sähköpostitse. 

 

Liittohallituksen kokous 2/2014
4.4.2014 Tampereella

Liittohallitus päätti hyväksyä vuosiraportin 2013 ja esitellä sen liittokokoukselle sekä hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2013 ja esittää sen vahvistamista liittokokoukselle.

Liittohallitus päätti hyväksyä liiton vuoden 2015 jäsenmaksuja koskevan ehdotuksen liittokokoukselle.

Päätettiin esityksestä liittokokoukselle liittohallituksen jäsenten palkkioista vuosina 2015  -2017.

Liittohallitus käsitteli yhdeksän liittokokousaloitetta ja päätti niihin annettavista vastauksista ja esityksistä toimenpiteiksi. 

Liittohallitus päätti liittokokoukselle esitettävästä toimintasuunnitelmasta ja raamitalousarviosta vuodelle 2015.

Liittohallitus nimesi valtakunnallisten kehittämisryhmien jäsenet tukipiirien ehdottamista henkilöistä. Tukipiireille on ilmoitettu valinnasta ja kehittämisryhmien työskentely alkaa syksyllä. (Päätös on jatkoa kokoukselle 29. - 30.11.2013, jossa liittohallitus asetti valtakunnalliset kansalaistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan kehittämisryhmät vahvistamaan jäsenistön osallisuutta liiton kehittämisessä ja toimintaan vaikuttamisessa. Kehittämisryhmien kokoonpanoksi päätettiin yksi edustaja/tukipiiri, kaksi edustajaa Me Itse ry:stä ja liittohallituksen edustus. Työryhmät kokoontuvat 1 - 2 kertaa vuodessa ja niihin osallistuu myös keskusjärjestön työntekijöitä).

Liittohallitus myönsi Kultatulppaani-tunnustusmerkin Ritva Silvennoiselle.

Käsiteltiin lehtiratkaisua. Tukiliitossa oli valmisteltu edellisen vuoden aikana jäsenlehtiselvitystä ja pohdittu kahden jäsenlehden jatkamista. Tässä kokouksessa oli ratkaisujen paikka. Liittohallitus päätti jatkaa kahden lehden eli Tukiviestin ja Leijan julkaisemista ja niiden kehittämistä itsenäisinä lehtinä. Jatkossa myös Tukiviestiin laaditaan selkokielistä sisältöä. Osana Tukiviestin kehitystyötä lehdelle etsitään uutta nimeä.

Liittohallitus valitsi Vuoden tulppaani 2014 -tunnustuksen saajan. Tunnustus julkistettiin liittokokouksessa toukokuussa (Mervi Savo).

Tukiliitto on pääomistaja kiinteistöyhtiössä, joka omistaa liiton toimitalon. Toimitalon perusparannusta on suunniteltu vuodesta 2012 alkaen. Liittohallitus käsitteli hanketta ja hyväksyi kiinteistöyhtiön perusparannushankkeen 1,711 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Liittohallitus antoi toiminnanjohtajalle valtuudet vuokrata väistötilat ja hyväksyi esitetyn rahoitussuunnitelman liiton omarahoitusosuuden kattamiseksi.

Liittohallitus käsitteli Raha-automaattiyhdistyksen alustavan tarkastuskertomuksen ja päätti siitä annettavan vastineen sisällöstä.

Liittohallitus päätti lakkauttaa toisen tiedottajan tehtävän vuodelle 2014 tehdyn talousarvion mukaisesti.

Liittohallitus määräsi viestintäpäällikkö Merja Määttäsen yhdeksi nimenkirjoittajaksi ja antoi tälle oikeuden kirjoittaa liiton nimi liiton sääntöjen mukaisesti (yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa)

Kuultiin lyhyet esittelypuheenvuorot liittohallituksen uudistamistyöryhmän työn käynnistymisestä.

Liittohallitus käsitteli Keski-Suomen Kvt:n Reino, Leena ja Kerttu Pärnäsen rahastolle osoitetun avustushakemuksen leiritoimintaan ja päätti että avustusta ei myönnetä.

Liittohallitus valtuutti toiminnanjohtaja Risto Burmanin irtisanomaan Nordea-pankissa olevan Kehitysvammaisten Tukiliiton tallelokeron ja sitä koskevan sopimuksen.

Liittohallitus nimesi toiminnanjohtaja Risto Burmanin ehdokkaaksi VATES Säätiön hallitukseen.

Kokouksessa oli myös seuraavia ilmoitusasioita:

- Tukipalvelut budjetti 2014

- Linjaus liittohallituksen päätöstiedotuksen aloittaminen liiton nettisivuilla

- Nordea Private Bankingin katsaus rahastojen varallisuuden muutoksiin 2013

- RAY:n seuranta- ja kehittämisraportti tulee käsittelyyn seuraavassa liittohallituksen kokouksessa

- Selkokeskuksen neuvottelukunta on laatinut selkokielen strategian vuosille 2014 – 2018

- Äiti ei pysy kärryillä -projektin alueellinen loppuseminaari 5.6.2014 Lahdessa

- Luota muhun -konferenssi 14. – 15.5.2014: teemana lasten ja nuorten vahvuuksien tukeminen. Järjestäjänä Kvank yhdessä järjestöjen kanssa.

- Teimme loppuvuodesta 2013 kyselyn jäsenyhdistyksillemme. Vastauksia 104 yhdistykseltä eli yli puolelta jäsenyhdistyksistä. Vastauksista tuli esille, että erilaisten tapahtumien ja virkistystoiminnan järjestäminen kehitysvammaisille henkilöille onnistui yhdistyksissä hyvin. Sen sijaan uusien toimijoiden ja lapsiperheiden mukaan saaminen koettiin haasteellisena.

- Raha-automaattiyhdistys (RAY) on kutsunut kehitysvammajärjestöjen edustajat yhteiseen keskusteluun 19.toukokuuta. RAY on kertonut perkaavansa järjestöjen RAY-avustusta saavien järjestöjen toimintaa.

- Kuulumiset Me Itse ry vuosikokouksesta 2014.


Muistion laati Risto Burman.

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1264


   

 
Takaisin