Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

5.8.2014
Kehitysvammaliitto kouluttaa syksyllä 2014
 

Aikuisuuden kynnyksellä – FASD-seminaari

9.9.2014 Helsinki

Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 600–1000 alkoholin vaurioittamaa lasta. FASD eli Fetal Alcohol Spectrum Disorders on kattotermi, joka kuvaa sikiövaurioiden laajaa kirjoa. Seminaari järjestetään kansainvälisenä FASD-päivänä. Tämän vuoden Suomessa järjestettävän seminaarin teemana on nuoruudesta aikuisuuteen siirtyminen ja aikuisuuden erilaiset kysymykset.

Seminaaripäivän yhtenä tavoitteena on käynnistää keskustelu suomalaisen FASD-verkoston perustamisesta. 

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 11.8.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu -peruskurssi

10. – 11.9., 15. – 16.10. ja 3. – 4.12.2014 PPSHP Ky, Tahkokankaan palvelukeskus, Oulu

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja tuki - koulutuksessa mietitään

  • Miten kehitysvammainen henkilö voi suunnitella elämäänsä?
  • Miten tasapainoilla itsemääräämisen, terveyden ja turvallisuuden välillä?
  • Miten yksilökeskeisestä ajattelusta ja suunnittelusta tulee osa jokapäiväistä arkea?
  • Miten työyhteisöt muuttavat toimintaperiaatteitaan ja työtapojaan yksilökeskeisiksi?

 

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu auttaa kehitysvammaista henkilöä miettimään, mitä hän haluaa elämältään ja miten hän saa omat ajatuksensa kuulluksi. Häntä tuetaan löytämään oma tyyli elää ja suunnitella elämäänsä sekä ottamaan siitä yhä enemmän vastuuta.

Lähi-ihmisten tehtävänä on tukea henkilöä ja etsiä keinoja, joiden avulla kehitysvammainen henkilö saa itselle tärkeät asiat, mielipiteensä ja toiveensa ilmaistua. Niiden selkeytyminen voi viedä pitkäänkin. Työyhteisössä yksilökeskeinen ajattelu ja suunnittelu muuttuvat konkreettiseksi työskentelyksi yhdessä henkilön kanssa siten kuin hän itse tavalla tai toisella omista ajatuksistaan ja toiveistaan kertoo.

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 14.8.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Työhönvalmentajien teemapäivä

16. – 17.9.2014 Helsinki

Mitä ajankohtaista tapahtuu vammaisten ihmisten työllistymisen tukemisen saralla niin lainsäädännössä kuin kokeilu- ja kehittämistoiminnassa?  Mitä tarkoittaa näyttöön perustuva työhönvalmennus ja mitä käytännön työkaluja se tarjoaa työhönvalmentajan työhön?  Mitä uusin tutkimus kertoo kehitysvammaisten henkilöiden työllisyydestä?  Näitä näkökulmia tarkastellaan jo perinteisillä työhönvalmentajien teemapäivillä.

Teemapäivät tarjoavat ajankohtaista tietoa, ammatillisia eväitä, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumisen mahdollisuuksia kehitysvammaisten ihmisten työsuhteista työllistymistä tukeville työhönvalmentajille, heidän esimiehilleen ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 26.8.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Kinestetiikan peruskurssi

16. – 17.9. ja 18. – 19.11.2014 Helsinki

Kinestetiikka on asiakkaan kokonaisvaltainen avustamismenetelmä, joka mahdollistaa asiakkaan ja avustajan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen avustustilanteissa. Se on voimavaralähtöinen lähestymistapa, joka tarjoaa perustavanlaatuisen ymmärryksen ihmisen toiminnoista sekä liikkeen ja liikkumisen merkityksestä. Kurssilla opit käytännönläheiset tiedot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista, jotta voit avustaa toista ihmistä yksilöllisesti ja kevyesti.

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 26.8.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

YKS-elämänsuunnitttelu ikääntyville kehitysvammaisille

24. – 25.9.2014 Helsinki

Koulutuksessa sovelletaan ja harjoitellaan yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmien käyttöä ikääntyneiden kehitysvammaisten henkilöiden näkökulmasta. Mitä hän haluaisi vielä kokea, oppia ja tehdä? Entä miten hänen kanssaan voi käsitellä vanhenemiseen liittyviä muutoksia esim. omassa terveydessä ja ihmissuhteissa? Miten käsitellään elämän päättymistä?

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 3.9.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI-menetelmällä

8.10.2014 Helsinki

Koulutuksessa perehdytään kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn hyvään kuvaamiseen ja arviointiin Toimi-menetelmää käyttäen. Päivän aikana tutustutaan niin menetelmään, kuin myös sen käytön tuloksena saatujen tulosten purkamiseen ja arviointiin sekä siihen, mitä saatu tulos vaikuttaa kehitysvammaiselle annettavaan jokapäiväiseen tukeen ja ohjaukseen.

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 24.9.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Itsemääräämistä ja osallistumista tukeva työote

9. – 10.10.2014 Helsinki

Koulutuksen aikana tutkitaan itsemääräämisoikeutta lähityöntekijöiden arjen työssään kohtaamien tilanteiden ja kokemusten pohjalta. Ratkaisuja arjen kysymyksiin ja tilanteisiin etsitään yhdessä kouluttajien kanssa. Työntekijä voi käytännön arjessa edistää kehitysvammaisen henkilön itsemääräämistä ja päätösten teko turvallisuutta unohtamatta, kun hänellä on siihen välineitä ja keinoja arvioida oman toimintansa vaikutusta tuettavaan henkilöön.

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 18.9.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Kehitysvamma-alan tutkimuksen ajankohtaispäivä

15.10.2014 Helsinki

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 15.9.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Kehitysvammainen seniorikansalaisena - ikääntymisen kysymyksiä

22. – 23.10.2014 Helsinki
Teemapäivässä tarkastellaan ikääntyvän kehitysvammaisen henkilön arkea ja mahdollisuuksia elää arvokasta ja aktiivista elämää. Pohdinnassa on mm. se, miten toimintakyvyn muutokset tulee huomioida. Hyötyykö kehitysvammainen ikäihminen muistisairauksien tutkimuksesta? Toteutuuko itsemäärääminen ja osallisuus oman elämän suunnittelussa sekä päätöksenteossa myös iäkkäänä?

Miten ympäristön esteettömyys auttaa osallistumaan?

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 1.10.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Autismiteemapäivät

5. – 6.11.2014 Helsinki
Tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten erityistä tukea tarvitsevan henkilön osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa elämässään vahvistetaan. Päivän aikana keskitytään erityisesti voimakasta tukea tarvitsevien autististen ja kehitysvammaisten henkilöiden sekä vähemmän tukea tarvitsevien Asperger/ADHD-henkilöiden arjen kysymyksiin. Päivän aikana tarkastellaan mm. keinoja sosiaalisen ympäristön ja toimintaympäristön rakentamiseen niin, että haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää, kuullaan kokemuksia ja esimerkkejä, miten tukea oman äänen

esilletuomista ja saadaan käytännön vinkkejä kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 14.10.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

 

Itsemääräämistä ja osallistumista tukeva työote – aktiivinen tuki (esimieskurssi)

19. – 20.11.2014 Helsinki

Työn tulokset saavutetaan työntekijöiden ja esimiehen yhteisen ponnistelun tuloksena. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisen tuen (person-centred active support) mukaiseen esimiestyöhön ja tiimien valmentamiseen. Keskeistä on työn perustehtävän määrittely, joka lähtee asiakkaiden yksilöllisistä tavoitteista. Koulutus antaa esimiehille uusia työvälineitä ja eväitä työntekijätiiminsä tukemiseen ja oman organisaationsa muutoksen johtamiseen.

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 29.10.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

Perhehoitajien päivät

26. – 27.11.2014 Tampere

Päivillä pohditaan eri näkökulmista perhehoitoa ja etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miten perhehoitolaki uudistuu? Miten eri kunnat järjestävät perhehoitoa? Miten perheemme jaksaa?

Mitkä asiat huolestuttavat ja mitkä asiat ovat perheessä hyvin?
Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä: 28.10.2014

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

 

Tutustu kaikkiin tuleviin koulutuksiin ja tapahtumiin tarkemmin osoitteessa
www.kehitysvammaliitto.fi/koulutus/kalenteri

 

Ilmoittautuminen yllämainittuihin koulutuksiin onnistuu myös sähköpostitse: koulutus@kvl.fi tai puhelimitse: Mirka Oksanen P. 09 3480 9265


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1247

 
   

 
Takaisin