Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

8.4.2014
Perhehoitajien käsityksiä ja kokemuksia kartoitetaan
 

Tiina Peräinen on erityispedagogiikan opiskelija Jyväskylän yliopistosta, jonka pro gradu -työn aiheena on kehitysvammaisten aikuisten pitkäaikainen perhehoito.

Opinnäytetyötä varten hän toivoo perhehoitajien vastauksia. Hän kertoo työstään näin:

"Pro gradu -tutkimukseni tehtävänä on kartoittaa perhehoitajien käsityksiä ja kokemuksia aikuisten kehitysvammaisten pitkäaikaisesta perhehoidosta, perhehoidon hyvistä ja huonoista puolista sekä kehittämisen kohteista.

Tutkimuksessa on kyse aikuisten kehitysvammaisten pitkäaikaisesta perhehoidosta, joten kyselylomakkeessa perhehoidolla tarkoitetaan nimenomaan aikuisten kehitysvammaisten pitkäaikaista perhehoitoa.

Kyselylomakkeessa on yhteensä 11 kysymystä. Suurin osa kysymyksistä on avoimia kysymyksiä, joihin toivon Teidän vastaavan käsityksienne ja kokemuksienne mukaan. Pyydän Teitä perustelemaan/kommentoimaan vastauksianne avoimissa kysymyksissä, sillä se on ensiarvoisen tärkeää tutkimukseni analysoinnin kannalta. Kyselylomakkeen eri kohdissa, pyydän teitä miettimään asioita perhehoitajan kannalta sekä myös kehitysvammaisen asukkaan kannalta ajateltuna. Kysymyskohdissa kerrotaan erikseen kenen näkökulmasta kysymys kysytään. Kyselylomakkeen lopusta löytyy "Vapaa sana" -osio, johon voitte kommentoida vapaasti. Kyselylomakkeeseen vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Voitte halutessanne keskeyttää kyselyyn vastaamisen ja jatkaa samasta kohdasta vastausajan loppuun mennessä.

Tutkimusaineisto on luonteeltaan luottamuksellista. En saa tietooni nimeänne tai sähköpostiosoitettanne. Kaikki tunnistamiseen mahdollistavat tiedot muutetaan siten, ettei Teitä voida tutkimuksesta tunnistaa. Aineistoa tullaan käyttämään Pro gradu -tutkielmassani. Aineisto hävitetään asianmukaisella tavalla tutkimuksien raportoinnin jälkeen.

Odotan vastauksianne huhtikuun loppuun mennessä.

Kiitos tuhannesti ajastanne ja vastauksistanne! Mikäli Teille tulee kysyttävää tai kommentoitavaa kyselylomakkeesta, voitte olla yhteydessä minuun sähköpostitse tai puhelimitse.

Ps. Jos haluatte, että lähetän pro graduni teille sen valmistuttua, jättäkää sähköpostiosoitteenne "vapaa sana" -osioon!

Kyselylomakkeeseen johtava linkki:
http://www.kyselynetti.com/s/perhehoito

 

Ystävällisin ja kiittävin terveisin,

Tiina Peräinen
Tiina.a.perainen@student.jyu.fi

050 40 171 23

 

Ohjaajanani toimii professori Raija Pirttimaa, Raija.pirttimaa@jyu.fi  "

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1210

 

 
   

 
Takaisin