Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

11.3.2014
Selkokielen tarvitsijoita yhä enemmän
 

Uuden selkokielen tarvearvion mukaan selkokielen tarve on lisääntynyt. Tarvearvio on laatinut projektipäällikkö Hannu Virtanen yhdessä Selkokeskuksen kanssa. 

Edellinen selkokielen tarvearvio on tehty 2002. Monet selkokielen asiantuntijat ovat esittäneet, että selkokielen tarve on Suomessa lisääntynyt sen jälkeen. Tarvearvion mukaan lisääntymiselle onkin löydettävissä seuraavia perusteita:

1. Suomen asukasluku on noussut

Vuonna 2002 Suomen väkiluku oli 5 206 000, vuoden 2012 lopussa 5 427 000. Näin ollen selkokielen käyttäjien määrä on lukumääräisesti noussut, mikäli prosenttiosuuden oletetaan pysyneen samana tai nousseen.

2. Vanhempien ikäluokkien koko on kasvanut

Yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 2000-luvun alussa 15,0 % vuoden 2012 lopussa 18,8 %. Vanhemmissa ikäluokissa lukutaito on heikompi kuin nuoremmissa ikäluokissa.

3. Maahanmuuttajien määrä on kasvanut

Vuonna 2002 Suomessa oli maahanmuuttajia noin 120 000, nyt yli puolta enemmän eli noin 267 000.

4. Erityistä tukeva saavien oppilaiden määrä on kasvanut

Vuonna 2002 erityisopetusta sai alle kuusi prosenttia oppilaista, 2012 liki 13 % oppilaista sai eri syistä tehostettua tai erityistä tukea.


Selkokielestä hyötyisi peräti puoli miljoonaa suomalaista

Selkokeskus arvioi, että selkokielen kohderyhmiin kuuluu Suomessa noin 430 000 – 650 000 henkilöä. Pieni osa heistä on mekaanisesti lukutaidottomia. Lisäksi selkokielestä on hyötyä tietyissä tilanteissa suuremmalle, noin 20 – 25 prosentille väestöstä (tällöin mukana ovat myös selkokielen tarvitsijat).

Selkokielen tarvearvio tiivistää yhteenvetona, että selkokielen tarvitsijoita on Suomessa yli 500 000 eli noin 10 % väestöstä.


Lisätietoja

Selkokielen tarvearvion voi ladata itselleen pdf-muodossa seuraavasta linkistä
http://papunet.net/selkokeskus

 Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1183

 
Selkokielestä on hyötyä monissa tilanteissa. Esimerkiksi Tukiliiton julkaiseman selkokielisen Kansalaisen vaikuttamisoppaan voi ladata itselleen pdf-muodossa sivulta
www.kvtl.fi/fi/ammattisivut/oppaat-ja-julkaisut/
   

 
Takaisin