Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.3.2014
Yhdistyskyselyn tuloksia: Suurin osa yhdistyksistä toimii pienillä resursseilla
 

Teimme loppuvuodesta 2013 kyselyn jäsenyhdistyksillemme. Vastauksia 104 yhdistykseltä eli yli puolelta jäsenyhdistyksistä. Vastauksista tuli esille, että erilaisten tapahtumien ja virkistystoiminnan järjestäminen kehitysvammaisille henkilöille onnistui yhdistyksissä hyvin. Sen sijaan uusien toimijoiden ja lapsiperheiden mukaan saaminen koettiin haasteellisena.

Kaiken kaikkiaan Tukiliitossa oli jäseniä vuonna 2013 yhteensä 170 paikallista tukiyhdistystä, kolme valtakunnallista diagnoosikohtaista yhdistystä ja kehitysvammaisten henkilöiden perustama Me itse yhdistys. Yhdistyksissä oli henkilöjäseniä yhteensä noin 17 100.

 

Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset vahvasti toiminnassa mukana

Vastanneiden 104 yhdistyksen toimintaan oli vuoden 2013 aikana osallistunut lähes 8500 henkilöä. Näiden yhdistysten toiminnassa mukana olevista henkiöistä oli vammaisia nuoria ja aikuisia noin 47 %, nuorten ja aikuisten vanhempia noin 26 %, lapsiperheiden vanhempia noin 12 %, ammattilaisia ja opiskelijoita noin kuusi prosenttia ja yhdistyksen ulkopuolisia vapaaehtoisia noin kahdeksan prosenttia.

 

Toiminta edelliseen vuoteen verrattuna oli suurimmalla osalla yhdistyksiä pysynyt ennallaan. Yhdistykset toivoisivat voivansa lisätä toimintaa lapsiperheille. Uusien jäsenten hankkiminen ja nuorien saaminen mukaan hallitukseen mainittiin erittäin tärkeinä asioina toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.


Yhdistysten resurssit ovat pieniä

Yhdistykset kaipaavat erityisesti käytännön tukea ja myös rahallisen tuen tarve mainittiin useassa vastauksessa. Suurin osa yhdistyksistä toimii alle 5000 euron budjetilla. Pienten yhdistysten toimintaresurssit ovat vähäiset ja niiden parantamiseksi toivottiin tukea keskusjärjestöltä.

Yhdistyskyselyn perusteella Aika haastaa -toiminnalle on kentällä suurta tarvetta.  Tavoitteena on tukiyhdistysten yhteistyöllä saada lisää paukkuja paikallistoimintaan: työnjaolla, yhdessä kouluttautuen, yhteistä toimintaa järjestäen, toisilta voimaa ja ideoita saaden.

 

Yhdistyskysely on Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivulla osoitteessa:
http://www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/liiton-aluetyo/selvityksia-paikallistoiminnasta/

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1174
Tempaukset ja kampanjat ovat tärkeä osa yhdistysten toimintaa. Jalasjärven KVT ry oli Teemaviikolla joulukuussa 2013 monessa mukana myyjäisistä seurakuntatalon joulujuhlaan. Kuvat Sari Riskumäki.

 

   

 
Takaisin