Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

21.5.2011
Vammaisten asumispalvelut poistettava hankintalain soveltamisen piiristä
 

Vammaisten henkilöiden asumispalvelut sekä muu jokapäiväisen elämän avun ja tuen järjestäminen on poistettava hankintalain soveltamisen piiristä.

Perustelut:

Suomessa on EU-maiden tiukin hankintalaki. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut on muissa EU-maissa järjestetty palveluiden kilpailuttamista huomattavasti tarkoituksenmukaisimmilla mekanismeilla. Vain Iso-Britannia ja Suomi noudattavat tämänkaltaista kilpailutusmallia. Nykyisen hankintalain mukaisen kilpailuttamismekanismin suurin kärsijä ovat vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä, joille annetaan hankinnassa mykän tavaran asema vailla osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tämä näkyy myös arkielämässä kilpailutuksen jälkeen.

 Sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällyttäminen hankintalain soveltamisalueeseen tai rajaaminen sen ulkopuolelle on kansallisen päätöksenteon piirissä.

Valtioneuvosto päätti 21.01.2010 periaatepäätöksessään kehitysvammaisten yksilöllisen asumisen edistämisestä. Tämä päätös merkitsee myös laitosasumisen hajauttamista Suomessa. Suomi ei pysty organisoimaan kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen hajauttamista ja siihen liittyvien palveluiden järjestämistä sivistyneellä ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla ilman hankintalain soveltamiskäytännön muutosta. Laitosmuuttoa ei voi pilkkoa osasiin kilpailuttamisen kautta.

Julkisen talouden haasteet eivät ratkea positiivisella tavalla vallitsevan hankintamekanismin kautta vaan kehitys tämän myötä tulee olemaan pikemminkin päinvastainen. Voitto- ja tuotto-odotukset lunastetaan muutamassa vuodessa kun ala on monopolisoitunut. Julkinen valta pystyy ohjaamaan kustannuskehitystä kestävämmällä tavalla määrittelemällä hinnan tarvittavan henkilökuntaresurssin perusteella.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille.

 


 
Takaisin