Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

31.1.2014
Ymmärrettävä kieli säästää aikaa ja vaivaa
 

 

Selkeä, ymmärrettävä ja asiallinen kielenkäyttö säästää aikaa ja vaivaa, tehostaa viranomaistyötä ja vahvistaa kansalaisten oikeusturvaa. Virkakielen toimintaohjelma luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle 30.1.2014.

Eduskunnalle ja valtioneuvostolle kohdistetaan toimenpide-ehdotuksia siitä, miten toimintatapoja ja rakenteita luodaan sellaisiksi, että viranomaisilla on mahdollisimman hyvät lähtökohdat palvella asiakkaita hyvien tekstien avulla.

Koko julkishallinnon ohjeistusta ja koulutusta tulisi parantaa. Laaditaan yhteiset menettelyohjeet julkishallinnon nimien, virkanimikkeiden ja termien suunnittelusta sekä ohjeet niiden kieliasusta. Esitetään, että kootaan julkishallinnon mallitekstien tietokanta ja tekstejä myös vähennetään ja lyhennetään. Kehitetään viranomaisille yhteistä kirjoittamiskoulutusta ja virkakielen laadun arviointia. Lainvalmistelijoille järjestetään lisää kielenkäytön koulutusta ja ohjeistusta.


Virastot ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin

Kielenkäytön parantamiseksi ehdotetaan, että virastot nimeävät virkakielivastaavan ja virkakielen kehittämistiimin, kuvaavat työprosesseissaan tekstien laatimista ja kääntämistä koskevat työvaiheet, julkaisevat virkakieliohjeet intranetissä ja selkiyttävät asiointiprosesseja asiakkaille. Lisäksi suositellaan, että virastot rakentavat sellaisia tekstintuotantoon tarkoitettuja tietojärjestelmiä, jotka kykenevät palvelemaan ymmärrettävän tekstin tekemistä. Asiakkailla tulee edelleen olla mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin.

Viranomaisten yhteistyötä vahvistamaan ehdotetaan perustettavaksi virkakielivaltuutetun virka, säädettäväksi paikannimilaki ja käynnistettäväksi kampanja hyvää virkakieltä edistämään.

Hyvän virkakielen toimintaohjelma:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/hyva_virkakieli.html

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1147

 
   

 
Takaisin