Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

8.1.2014
Tukiliiton järjestöuudistuksen valmistelu käyntiin helmikuussa
 

 

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestörakenteen ja toimintamallin arviointi ja uudistaminen käynnistyy helmikuussa. Liittohallitus painoi vuoden 2013 lopussa käynnistysnappia kehittämistyölle, jonka tarkoituksena on arvioida Tukiliiton järjestörakenteen ja toimintamallin uudistustarpeita sekä tehdä ehdotuksia liittokokoukselle uudesta toimintamallista ja liiton säännöistä.

Uudistamistyön taustalla ovat 2000-luvulla järjestö- ja kansalaistoiminnassa tapahtuneet muutokset, jotka edellyttävät järjestötoiminnan uudistamista vastaamaan paremmin kansalaisten muuttuvia toiminnan ja osallistumisen tapoja.

Liittohallitus kokoontui viime vuoden lopussa luomaan yhteistä näkemystä uudistamistarpeista. Uudistamisprosessi käynnistettiin yhdessä järjestökehittämisen asiantuntija Kehityspiikki Oy:n kanssa. Liittohallitus kokosi samassa kokouksessa avukseen uudistamistyöryhmän. Uudistamistyöryhmän jäsenet ovat Raimo Haapakoski (Savukoski), Tiina Hämäläinen (Imatra), Riitta Juntunen (Lahti), Johanna Lamminen (Kotka), Harri Nieminen (Jyväskylä), Terhi Virtanen (Lohja), Jyrki Pinomaa ja Risto Burman. Työryhmä aloittaa valmistelutyön helmikuussa ja työskentelee vuoden 2014 ajan.  

Arviointi- ja uudistamistyön päämääränä on tehdä esitys vuoden 2016 liittokokoukselle sääntöjen, järjestörakenteen sekä toiminta- ja päätöksentekomallin muutoksista. Valmistelutyötä esitellään liittokokouksissa 2014 ja 2015. Jäsenyhdistyksiltä pyydetään lausuntoja sääntömuutoksia koskevista esityksistä vuoden 2015 touko-syyskuussa. Valmistelutyössä kiinnitetään huomiota riittävän pitkään valmisteluun ja jäsenyhdistysten kuulemiseen eri vaiheissa.

Tukiliiton nykyinen toimintamalli ja järjestörakenne ovat perua aiemmilta vuosikymmeniltä. Tukiliiton liittokokous on viime vuosina linjannut, osin jäsenyhdistysaloitteiden pohjalta, että järjestön hallintoa, rakenteita ja toimintatapaa on syytä uudistaa.

Järjestöuudistuksen käynnistymisestä ja sen tavoitteista kirjoitetaan lisää kevään Tukiviesti-lehdissä.

Lisää tietoa antaa toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 020 7718 201.


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1120

 

 

 
   

 
Takaisin