Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

25.11.2013
Uusi EU-direktiivi julkisista hankinnoista: Jäsenvaltiot saavat järjestää sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla
 

Euroopan parlamentissa Brysselissä arvioitiin 13. marraskuuta ensimmäistä kertaa uuden hankintadirektiivin vaikutuksia sosiaalipalveluihin. Asiasta keskusteltiin EASPD:n järjestämässä tilaisuudessa, jota vetivät Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen ja Nils Torvalds. Tilaisuudessa oli edustettuina muun muassa eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä, kansallisia ja EU-tason viranomaisia, palveluntuottajia ja palveluiden käyttäjiä.

EASP on kehitysvamma-alan palvelutuntuottajien eurooppalainen yhteistyöjärjestö, www.easpd.eu.

Uusi direktiivi

Joulukuussa julkistettavaa uutta direktiiviä esittelivät Euroopan komission edustajat Paola Zanetti ja Concetta Cultrera. Heidän mukaansa sosiaalipalvelujen erityisluonne on otettu huomioon, joten jäsenvaltioilla on runsaasti harkintavaltaa palvelujen järjestämisen ja rahoittamisen suhteen. Jäsenvaltiot saavat itse tuottaa sosiaalipalveluita tai järjestää ne ilman hankintamenettelyä.

Kynnysarvo on myös määritelty hyvin korkeaksi: direktiivi ei koske alle 750 000 euron hankintoja. Laadun osalta viitataan sosiaalisen suojelun komitean asiakirjaan Vapaaehtoinen eurooppalainen sosiaalipalvelujen laatukehys, joka on valmisteltu läheisessä yhteistyössä eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Hinnan sijaan kriteerinä käytetään parasta hinta-laatu-suhdetta, ja yksi laadun osatekijä on palvelun käyttäjien osallistuminen.

Suuri saavutus eurooppalaisille kansalaisjärjestöille

Tämä vastaa pitkälti niihin puutteisiin, joita muiden muassa EASPD, Social Services Europe -verkosto ja eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä Social Platform ovat viime vuosina nostaneet esiin.

"Aiempaa direktiiviä sovellettaessa palvelut kärsivät, koska hintaa painotettiin enemmän kuin laatua ja rahoituksesta puuttui jatkuvuus. Tämä rapautti palveluiden kestävyyttä ja työsuhteiden laatua alalla", totesi Franz Wolfmayr, EASPD:n puheenjohtaja.
"Siksi sosiaalipalveluiden erityisluonteen tunnustaminen ja jäsenvaltioille annettava aiempaa suurempi päätäntävalta ovat alallemme suuri saavutus."

Ratkaisemattomia kysymyksiä

Asiaan liittyy kuitenkin myös ongelmia. Artiklassa 76 määritellään palveluntarjoajien valinnan periaatteet, mutta siinä ei aseteta jäsenvaltioille pakottavaa velvoitetta ottaa huomioon laatuun ja kestävyyteen liittyviä kriteereitä. Periaatteessa tämä mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat valita palveluntarjoajat pelkän hinnan perusteella.

Niin ikään artiklassa 76a, joka koskee voittoa tuottamattomille organisaatioille varattuja sopimuksia, organisaatiot määritellään epämääräisesti ja sopimuksen enimmäiskestoksi asetetaan kolme vuotta, mikä sotii sosiaalipalvelujen jatkuvuuden periaatetta vastaan. Komissio lupasi julkaista lähiaikoina päivitetyt soveltamisohjeet selventämään näitä epäselviä kohtia jäsenvaltioille.

EASPD:n pääsihteeri Luk Zelderloo totesi, että merkittäviä edistysaskeleita on otettu:
"Viranomaisilla on nyt mahdollisuus päättää, että sosiaalipalveluita ei osteta hankintamenettelyn kautta, ja laatu on hintaa tärkeämpi. Kuitenkin kaivataan vielä sitoutumista jäsenvaltioiden ohjaukseen siten, että ne osaavat soveltaa direktiiviä oikein."

 


 
   

 
Takaisin