Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

20.11.2013
Lasten oikeuksien päivä: Vammaisten lasten oikeudet vaativat erityishuomiota
 

Asiantuntijalakimies Suvianna Hakalehto-Wainio kirjoittaa Mannerheimin lastensuojeluliiton blogissa, että vammaiset lapset kohtaavat monenlaisia esteitä heille kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

- Koska Suomesta puuttuvat lapsen oikeuksien komitean suosittamat oikeusturvamekanismit, mihinkään ei kerry systemaattista tietoa vammaisten lasten kohtaamasta syrjinnästä ja oikeuksien loukkaamisista, Suvianna Hakalehto-Wainio kirjoittaa. -  Vammaisen lapsen edun toteutuminen edellyttää oikeuksien toteutumisen tehokasta valvontaa ja toimivia oikeusturvakeinoja tilanteissa, joissa oikeuksien toteutumisesta syntyy erimielisyyttä.

Lapsen etu on ensisijainen myös kaikissa vammaisiin lapsiin liittyvissä toimissa. Lapsen edun selvittäminen edellyttää aina lapsen oman näkemyksen huomioon ottamista.

- Pitää selvittää lapsen omat toiveet ja mielipiteet ja ottaa ne vakavasti sekä kotona että eri palveluissa. Siksi pitää kehittää menetelmiä, jotta aikuiset saavat lapsen näkemykset selville myös niissä tapauksissa, joissa hänen on vaikea ilmaista itseään perinteisin keinoin. Perhettä on tuettava näkemään lapsensa kyvyt ja mahdollisuudet ja näin kannustamaan lastaan osallistumaan itseään koskevien asioiden käsittelyyn.

Asiantuntijalakimies Suvianna Hakalehto-Wainion blogi
Vammaisten lasten oikeudet vaativat erityishuomiota
löytyy kokonaisuudessaan sivulta:
http://www.mll.fi/blogi/?x16855855=w19026022
Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1079Kuva: www.lapsiasia.fi
 
   

 
Takaisin